Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội, định hướng hoạt động đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

21/09/2017
(VBSP News) Ngày 21/9/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017 trên địa bàn do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên chủ trì. Tham dự Hội nghị có Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Triệu; Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh cùng các Sở, ngành, hội, đoàn thể; các trường đại học, cao đẳng; các NHTM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và đại biểu tại 12 điểm cầu UBND huyện, thành phố.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tại thời điểm thành lập vào năm 2003, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng nhận bàn giao 03 chương trình tín dụng chính sách gồm cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm và HSSV có hoàn cảnh khó khăn từ Kho bạc Nhà nước và các NHTM với dư nợ trên 97 tỷ đồng, cho 31.853 khách hàng. Đến nay, chi nhánh đã quản lý và cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách có tổng d­ư nợ đạt trên 2.750 tỷ đồng, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,19% tổng dư nợ.

Sau 15 năm hoạt động, tín dụng chính sách tại tỉnh Lâm Đồng đã giúp cho hơn 56.400 lượt hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho 85 nghìn lao động; 64 nghìn lượt HSSV được vay vốn đi học; 2.247 lao động đi làm việc ở nước ngoài; xây dựng được 117 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh hợp chuẩn tại vùng nông thôn,… Tín dụng chính sách đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giai đoạn 2005 - 2010 từ 22,72% xuống còn 6,31% vào cuối năm 2010, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 từ 12,6% năm 2010 xuống còn 1,75% cuối năm 2015 và giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 từ 6,67% xuống còn 5,19% cuối năm 2016; nâng tỷ lệ hộ dân ở khu vực nông thôn được sử dụng nguồn nước sạch lên 81,2%, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh 58,4%, tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh 44%. Thông qua các chương trình tín dụng đầu tư tại các xã xây dựng nông thôn mới đã góp phần giúp 58 xã và huyện Đơn Dương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Về định hướng hoạt động đến năm 2020 là xây dựng hệ thống NHCSXH trở thành một ngân hàng hiện đại, vừa làm tốt chức năng tín dụng ưu đãi của Nhà nước, vừa phát triển nhiều dịch vụ tài chính đối với người nghèo, người có thu nhập thấp và các đối tượng chính sách khác; trong đó, chú trọng đến 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp; dư nợ tăng trưởng bình quân từ 8 - 10%/năm; góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 1,5 - 2%/năm, tạo việc làm mới khoảng 9.000 lao động; duy trì tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 0,2% tổng dư nợ.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên và Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo đã biểu dương những kết quả đạt được của NHCSXH tỉnh Lâm Đồng trong 15 năm qua và đề nghị NHCSXH tỉnh phát huy thành tựu, khắc phục những khó khăn, hạn chế thời gian qua để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng quan tâm bổ sung nguồn vốn ủy thác địa phương để cho vay các đối tượng theo yêu cầu của địa phương, đồng thời, yêu cầu chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai hiệu quả các Chỉ thị của Đảng, Kế hoạch của Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Yên đã thay mặt UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 30 cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017. Các tập thể và cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen về thành tích tiêu biểu trong thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 - 2017 cũng đã được tuyên dương khen thưởng tại Hội nghị. 

 

Nguyễn Thị Huệ thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác