Tín dụng đồng hành cùng hội viên phụ nữ

31/08/2018
(VBSP News) Hiện nay, NHCSXH huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cùng với Hội Phụ nữ huyện tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ hội về quy trình nghiệp vụ uỷ thác và cho vay. “Chị em ngày càng dễ dàng tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, tiếp cận với KHKT, cách thức làm ăn, chủ động vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”, Phó Giám đốc NHCSXH huyện Đầm Dơi, Mai Quốc Vương cho biết.
Nhiều chị em phụ nữ tại tỉnh Cà Mau mở các cơ sở SXKD từ đồng vốn ưu đãi

Nhiều chị em phụ nữ tại tỉnh Cà Mau mở các cơ sở SXKD từ đồng vốn ưu đãi

Thay đổi cuộc sống

Là đơn vị tham gia quản lý dư nợ uỷ thác từ NHCSXH, Hội Phụ Nữ luôn xem đó là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách giảm nghèo cho hội viên. Hội chú trọng lồng ghép đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ nghèo vay vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn như: chuyển giao khoa học, công nghệ, dạy nghề gắn với hướng dẫn tạo việc làm tại chỗ; kết nối doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để giảm chi phí đầu vào, tiêu thụ sản phẩm đầu ra; nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững, triển khai các hoạt động hỗ trợ các xã phát triển kinh tế, hỗ trợ gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia đình chị Trần Thị Hai ở ấp Nhà Dài, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi vốn là gia đình hộ nghèo. Nhờ  sự quan tâm, hướng dẫn cách làm ăn của các hội, đoàn thể và chính quyền địa phương, được Hội Phụ Nữ xã vận động tham gia Tổ tiết kiệm và vay vốn và được xét vay 15 triệu đồng vào năm 2014. Với số vốn này, chị và con trai lớn thực hiện mô hình đan rập cua.

“Nhờ đồng vốn này, gia đình có việc làm ổn định. Gia đình tôi đã thoát nghèo vào năm 2015 và giúp đỡ cho rất nhiều chị em trong ấp có thêm thu nhập”, chị Hai vui mừng chia sẻ.

Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Quách Phẩm Bắc, Đặng Nhân Ái cho biết: “Chúng tôi luôn giám sát, nhắc nhở hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn; phối hợp với UBND xã, các hội, đoàn thể đôn đốc và có biện pháp thu hồi nợ đối với trường hợp đến hạn, quá hạn, có điều kiện trả nợ nhưng không trả. Hiện xã có nhiều hộ tham gia gửi tiền tiết kiệm, tạo nguồn vốn tích luỹ trả nợ…”.

Quan tâm tháo gỡ khó khăn của hội viên

Trường hợp gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, các thành viên cùng nhau tìm biện pháp khắc phục, cũng như đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. NHCSXH tỉnh sẽ phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch Hội Phụ Nữ tỉnh Cà Mau, Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ: “Nhằm không ngừng đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến với phụ nữ, NHCSXH tỉnh Cà Mau đã thực hiện phương thức uỷ thác cho các cấp Hội Phụ nữ một số nội dung công việc trong quy trình vay. Đồng thời, thông qua các Điểm giao dịch, hằng tháng, cán bộ tín dụng của ngân hàng về tại cơ sở cùng với các cấp Hội Phụ nữ thực hiện giải ngân, kiểm tra, giám sát việc cho vay cũng như kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Hội Phụ Nữ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những sai phạm trong quá trình hoạt động của tổ và trong huy động tiền gửi tiết kiệm”.

Theo Trương Việt Mỹ Báo Cà Mau

Các tin bài khác