Tín dụng chính sách đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

29/03/2018
(VBSP News) Đẩy mạnh triển khai phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, thời gian qua, Tỉnh đoàn Kon Tum đã nhận ủy thác cho đoàn viên, thanh niên vay vốn NHCSXH để SXKD. Tín dụng chính sách đồng hành cùng các bạn trẻ góp phần nâng cao hiệu quả tập hợp, đoàn kết thanh niên và gắn kết đoàn viên, thanh niên với tổ chức Đoàn, hội.
Vốn vay từ NHCSXH tỉnh Kon Tum đã giúp các bạn trẻ thanh niên phát triển sản xuất

Vốn vay từ NHCSXH tỉnh Kon Tum đã giúp các bạn trẻ thanh niên phát triển sản xuất

Đến nay, các tổ chức Đoàn trong tỉnh đã nhận ủy thác từ NHCSXH tỉnh cho đoàn viên, thanh niên vay vốn trên 350 tỷ đồng; kết quả này là bước tiến vượt bậc so với năm đầu tiên (năm 2004) triển khai chương trình phối hợp NHCSXH Kon Tum và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum.

Vốn vay của đoàn viên, thanh niên được thực hiện ở hầu hết các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH, song tập trung nhiều ở chương trình cho vay hộ nghèo với gần 129 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo 56 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 25,6 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hơn 36 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm hơn 11 tỷ đồng…

Nguồn vốn chính sách được quản lý, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả đầu tư đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, bền vững, tăng thu nhập giảm nghèo và phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên Y Rương ở chi đoàn thôn Vi Xây, xã Đăk Tăng lập gia đình riêng, chưa có công ăn việc làm ổn định đã sinh con nhỏ nên cuộc sống của hai vợ chồng rất khó khăn. Nhờ mạnh dạn vay 20 triệu đồng của NHCSXH huyện Kon Plông để nuôi lợn địa phương nên sau chưa đầy hai năm vay vốn, Y Rương đã không chỉ cơ bản hoàn trả cả lãi lẫn gốc, mà còn có tiền dành dụm để tiếp tục nhân đàn chăn nuôi. Hiệu quả vay vốn của Y Rương là một trong số mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã được rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng.

Khởi nghiệp trong điều kiện khó khăn, thiếu vốn sản xuất, đoàn viên Nguyễn Trọng Hòa ở thôn Kon Sơ Lam 2, phường Trường Chinh, TP. Kon Tum đã vay NHCSXH Kon Tum 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo đầu tư cơ sở vật chất trại nấm, mua sắm trang thiết bị nuôi trồng nấm. Nhờ hoạt động hiệu quả, “ông chủ trẻ” đã hoàn trả toàn bộ vốn vay và mới đây, tiếp tục vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để mở rộng quy mô sản xuất, tạo sản phẩm đem lại giá trị thương phẩm cao.

Đoàn viên Y Rương vay vốn ưu đãi về nuôi lợn rừng

Đoàn viên Y Rương vay vốn ưu đãi về nuôi lợn rừng

Đến nay, toàn tỉnh có 85/102 Đoàn xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thành đoàn nhận ủy thác NHCSXH cho đoàn viên, thanh niên vay vốn; thông qua 299 Tổ tiết kiệm và vay vốn được thành lập. Hơn 10.500 hộ đoàn viên, thanh niên còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn được kiểm soát trong phạm vi cho phép. Không đơn thuần sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế hộ, đáng chú ý, nhờ nguồn vốn vay, các đoàn viên, thanh niên còn gây dựng được 40 mô hình trồng trọt, chăn nuôi và 150 mô hình kinh doanh tổng hợp mang lại hiệu quả, thu nhập từ 70 đến trên 200 triệu đồng/năm.

Thực tế cho thấy, để phát huy hiệu quả quản lý nguồn vốn nhận ủy thác, tổ chức Đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh viên để giải quyết cho vay vốn đúng mục đích; kịp thời phát hiện sai sót, tồn tại để xử lý dứt điểm. Gắn với vay vốn, đoàn viên, thanh niên còn được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất để áp dụng vào thực tế. Tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh cũng đã phối hợp mở các lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực quản lý, giám sát cho cán bộ đoàn cơ sở, Ban quản lý các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác tại cơ sở; đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở đoàn làm tốt công tác nhận ủy thác và nâng cao chất lượng tín dụng.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng xã hội, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum tiếp tục chỉ đạo các cấp cán bộ đoàn phối hợp nghiêm túc thực hiện đúng, đủ và hiệu quả nội dung ủy thác theo văn bản thảo thuận giữa các tổ chức chính trị xã hội với NHCSXH tỉnh; phối hợp tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức về đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đối với thực thi tín dụng chính sách.

Bài và ảnh Nghĩa Hà

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác