Thi đua tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

13/06/2015
(VBSP News) Trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thực tiễn hoạt động của NHCSXH đã và đang minh chứng cho sự phát triển vững mạnh và hoạt động ngày càng có hiệu quả của kênh tín dụng chính sách đặc thù ở Việt Nam.
Tín dụng chính sách giúp người nghèo cải thiện cuộc sống

Tín dụng chính sách giúp người nghèo cải thiện cuộc sống

Những con số vàng

Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu (cho vay hộ nghèo từ NHNNo&PTNT; cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn từ Ngân hàng Công thương Việt Nam; cho vay giải quyết việc làm từ KBNN), đến nay NHCSXH đang thực hiện 19 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đến nay đạt 135.000 tỷ đồng, tăng 19 lần so với thời điểm thành lập; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 29,4%.

Hiện có gần 7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, tăng hơn 4 triệu khách hàng so với thời điểm thành lập, với dư nợ bình quân hơn 18 triệu đồng/khách hàng (tăng hơn 15 triệu đồng/khách hàng). Dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ là 9.858 tỷ đồng với  hơn 417 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Nhiều chương trình tín dụng được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và có tác động sâu sắc trong xã hội, được đông đảo tầng lớp nhân dân hoan nghênh như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm và hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Giảm nghèo bền vững vừa là chương trình, vừa là mục tiêu cao cả và duy nhất trong hoạt động hàng năm của NHCSXH. Tổng hợp chặng đường 13 năm qua, cả nước đã có trên 25 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng ưu đãi. trong đó trên 3,6 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Vốn tín dụng chính sách đã giúp thu hút, tạo việc làm cho trên 11 triệu lao động, giúp trên gần 3,3 triệu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 6 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn, gần 700 chòi tránh lũ cho hộ nghèo, gần 102 nghìn căn nhà vượt lũ…Tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hiệu quả hoạt động này đã được nhân dân ghi nhận, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội đánh giá cao. Tại Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 21/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng đã đánh giá: “Trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội chủ nghĩa”. Thông qua giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII cũng đã kết luận:“Chính sách tín dụng cho hộ nghèo là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một phần vốn cho hộ nghèo, đã tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực, là một trong những “điểm sáng” trong hệ thống chính sách giảm nghèo…”.

Đặc biệt khi đến thăm và làm việc với NHCSXH nhân dịp đầu năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu cùng những kết quả hoạt động của NHCSXH đã đóng góp thiết thực trong thực hiện giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, giúp người nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Động lực để phát triển

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phát huy truyền thống yêu nước anh hùng, cán bộ NHCSXH trong những năm qua đã tích cực cùng nhân dân cả nước hưởng ứng và hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước được phát động trong toàn quốc và các phong trào do NHCSXH phát động. Các phong trào thi đua toàn hệ thống NHCSXH đã tích cực triển khai thực hiện như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Thi đua lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, của NHCSXH”, thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”… tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, lôi cuốn cán bộ, viên chức toàn hệ thống tham gia.

Hơn hết được sự chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền các cấp, sự tin tưởng của nhân dân, cán bộ NHCSXH từ cấp Trung ương đến địa phương cùng các tổ chức hội, đoàn thể, các Tổ tiết kiệm và vay vốn đều nêu cao tinh thần thi đua, nỗ lực vượt mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua các phong trào, toàn hệ thống NHCSXH đã có hàng ngàn lượt đơn vị, tập thể và cá nhân đạt thành tích cao được Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành, đoàn thể ở TW… ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Năm 2013, NHCSXH vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Giai đoạn 2010 - 2013, đã có nhiều tập thể và cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; “Cờ thi đua của Chính phủ”; Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng”; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Khu vực Tây Nam bộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được trao tặng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Phát huy những thành tích đã đạt được và những bài học trong thực tiễn trong những năm qua, với phương châm hành động “Kỷ cương - Tận tụy - Đoàn kết - Hiệu quả”, toàn hệ thống NHCSXH quyết tâm thực hiện thành công chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bài và ảnh Hồ Khánh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác