Tập trung huy động nguồn vốn, giải ngân kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng

16/05/2017
(VBSP News) Đó là phát biểu của đồng chí Phạm Gia Túc - Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ tại buổi làm việc với NHCSXH thành phố nhằm đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị 4 tháng qua, phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ phát biểu

Đồng chí Phạm Gia Túc - Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ phát biểu

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, NHNN chi nhánh thành phố, Văn phòng UBND cùng 04 tổ chức hội, đoàn thể và các ban ngành có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của NHCSXH TP Cần Thơ 4 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo; các ý kiến đề xuất, kiến nghị của chi nhánh, ý kiến của các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi làm việc. Đồng chí Phạm Gia Túc - Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của NHCSXH thành phố thời gian qua trong công tác Đảng và công tác chuyên môn. Những kết quả đó đã góp phần cùng thành phố giải quyết việc làm cho người lao động có việc làm ổn định, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đề nghị NHCSXH thành phố triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tranh thủ nguồn vốn Trung ương và địa phương, huy động tốt nguồn vốn để kịp thời cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác Đảng, công tác chuyên môn; phát huy quy chế dân chủ tại đơn vị; đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động. Đối với các đề xuất, kiến nghị của NHCSXH thành phố, Thành ủy cũng sẽ chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan tham mưu cho UBND thành phố xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Huệ Thảo

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác