Tạo đà đẩy vùng đất chè Thái Nguyên giảm nghèo nhanh, bền vững

03/09/2020
(VBSP News) Giữa mùa thu về Thái Nguyên, ai cũng cảm nhận thấy cảnh nông dân tấp nập hái chè xanh, gặt lúa vàng trên nương đồi của vùng chiến khu xưa Định Hóa, khu căn cứ cách mạng Võ Nhai, Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương. Với lợi thế về danh thắng, di tích lịch sử, đất đai phì nhiêu, tài nguyên phong phú, nên một trong những giải pháp được lãnh đạo địa phương chú trọng thực hiện là tập trung huy động nguồn lực đầu tư; trong đó, đẩy mạnh việc cho vay vốn tín dụng chính sách, giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thoát nghèo nhanh, bền vững.
thai nguyen

Hàng nghìn hộ nghèo, hộ DTTS tỉnh Thái Nguyên được tiếp cận thuận lợi, dễ dàng với nguồn vốn chính sách để phát triển trồng chè

Đến hết tháng 7/2020, tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đạt 3.547 tỷ đồng, tăng hơn 72 tỷ đồng so với cuối năm 2019. Tạo lập được nguồn vốn lớn ấy, trước hết là sự quyết tâm cao của những người làm công tác tín dụng chính sách đã xây dựng phương án cụ thể, triển khai kịp thời nhiều giải pháp phù hợp để huy động các nguồn lực tài chính. Đặc biệt, nguồn vốn từ Trung ương điều chuyển về 2.992 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 84,1%.
Đáng kể là sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đã trích ngân sách bổ sung ủy thác cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được 112 tỷ đồng, tăng 49 tỷ đồng so với thời điểm trước khi có Chỉ thị số 40.
Nhờ đó nguồn vốn chính sách đã phủ đều khắp miền đất chè Thái Nguyên rộng lớn, Đặc biệt, trong 7 tháng đầu năm 2020, tuy gặp khó khăn về thời tiết nắng hạn, dịch bệnh Covid-19 kéo dài nhưng NHCSXH tỉnh Thái Nguyên vẫn duy trì việc huy động nguồn vốn và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ. Bên canh đó, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay của 100% các hộ vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày NHCSXH giải ngân; tổ chức bình xét cho vay đúng đối tượng, đôn đốc hộ vay trả nợ gốc đúng hạn và thu lãi tiền vay đúng quy định. Thế nên tình trạng vay ké, xâm tiêu chiếm dụng vốn đã được chấm dứt và nợ quá hạn chỉ chiếm 0,067% so với tổng dư nợ.
Nhờ đó, hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS ở Thái Nguyên được hưởng lợi nhiều, có thêm điều kiện chủ động SXKD, lựa chọn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Với đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao ở huyện miền núi cao Định Hóa, 537 tỷ đồng nguồn vốn chính sách đã mở được lối thoát nghèo nhanh, chuyển dịch đúng hướng cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh năng suất đồng ruộng, vườn cây ăn quả.
Điển hình ở thôn Phú Ninh, xã Phú Đình có ông Đỗ Công Thành, dân tộc Tày, vay 48 triệu đồng vào đầu năm 2016 chương trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH để trồng chè và chăn nuôi bò sinh sản. Vườn chè, đàn bò đã mang lại ông Thành nguồn thu nhập 150 triệu đồng/năm, bứt ra khỏi danh sách hộ nghèo từ cuối năm 2019.
Cũng như ông Thành, gia đình chị Hoàng Thị Liên, dân tộc Tày, ở xóm Thống Phong, xã Kim Phụng vay vốn NHCSXH để trồng 4.000m2 chè sạch, nuôi cặp bò sinh sản. Do siêng năng lao động và biết tính toán, công việc sản xuất của gia đình chị Liên thuận lợi, thu lãi 70 - 80 triệu đồng/năm, trả hết nợ vay đúng thời hạn. Đầu năm 2020, chị được vay tiếp 100 triệu vốn ưu đãi qua Hội Phụ nữ ủy thác với NHCSXH theo quy định mới về nâng mức vay, thời hạn vay dành cho hộ gia đình có phương án đầu tư đối với các dự án SXKD dài hạn.
NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, làm động lực quan trọng giúp hộ nghèo và hộ đồng bào DTTS vươn lên dựng xây cuộc sống mới. Nguồn vốn chính sách đã góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn tỉnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng thương mại và dịch vụ, tác động trực tiếp, hiệu quả đến tỷ lệ giảm nghèo toàn tỉnh xuống còn 6,39%; 100/124 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Thời gian tới, NHCSXH tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung tăng trưởng nguồn vốn nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt thực hiện toàn diện, hiệu quả Chỉ thị số 40 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trên cuộc hành trình vì công cuộc giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Bài và ảnh Đông Dư

Các tin bài khác