Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện tín dụng chính sách là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị

01/03/2021
(VBSP News) Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của NHCSXH tỉnh Bạc Liêu. Tại Hội nghị, Chủ tịch Phạm Văn Thiều đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và các Sở, ban, ngành cần làm tốt hơn nữa tín dụng chính sách xã hội, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.
bac lieu

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách năm 2020

Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền với phương châm vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, cùng sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân nên Bạc Liêu phát triển khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, sự đóng góp tích cực của NHCSXH tỉnh Bạc Liêu đã góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh, nhất là công tác giảm nghèo.
Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành trong năm 2021, đề nghị các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho địa phương theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/9/2021. Bám sát các địa bàn được phân công phụ trách để tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý vốn, chất lượng tín dụng.
Đặc biệt, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, báo, đài phát thanh truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền hoạt động của NHCSXH tỉnh theo Nghị định 78 của Chính phủ, để người dân ý thức được việc có vay, có trả và từng bước nâng dần chất lượng tín dụng chính sách, xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt.
Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, Trưởng Ban đại diện HĐQT cấp huyện xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 để phát hiện kịp thời các sai sót và cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, báo cáo tình hình về Ban đại diện tỉnh vào các kỳ họp thường kỳ. Tham mưu cho UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp phê duyệt kế hoạch chuyển vốn ủy thác qua NHCSXH cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025.
Chỉ đạo thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND cấp xã triển khai thực hiện đối chiếu, phân tích nợ hoàn thành trong năm 2021. Qua phân tích nợ, xây dựng và thực hiện phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn; quyết liệt triển khai thực hiện phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại xã đạt và vượt lộ trình phương án giai đoạn 2021 - 2023 đã đề ra; kiên quyết đưa ra xử lý đối với các trường hợp có khả năng nhưng chây ỳ, không trả nợ. Xử lý thu hồi dứt điểm nợ xấu, nợ đọng trong cán bộ, đảng viên. Rà soát, thống kê nhu cầu vay vốn của từng đối tượng, từng chương trình cho vay, đúng thực tế để tổng hợp báo cáo về NHCSXH tỉnh tổng hợp, tham mưu Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh trình xin NHCSXH Trung ương.
Đối với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát đối với hoạt động ủy thác năm 2021, gửi về NHCSXH tỉnh để phối hợp thực hiện, theo dõi, chỉ đạo và chỉnh sửa theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát. Phối hợp cùng NHCSXH quyết liệt triển khai thực hiện phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại 100% xã, phường, thị trấn; thường xuyên củng cố, kiện toàn đối với Ban quản lý các Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu, kém. Tổ chức tốt công tác tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn cho hội, đoàn thể cấp huyện, cấp xã.
Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh và Phòng giao dịch cấp huyện tiếp tục tham mưu tốt cho lãnh đạo Huyện ủy, UBND cấp huyện, Ban đại diện HĐQT thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Tỉnh ủy và các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Tham mưu, giúp việc cho các thành viên Ban đại diện thực hiện kiểm tra, giám sát theo địa bàn được phân công trong Quý 2/2021.
Giao NHCSXH tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh và Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại cơ sở, hoàn thành trong Quý I/2021. Xây dựng kế hoạch truyền thông về tín dụng chính sách xã hội năm 2021. Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền cấp xã nắm bắt, thống kê kịp thời tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và đặc biệt là thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây rủi ro cho hộ vay để xác lập hồ sơ xử lý rủi ro 2 đợt trong năm 2021.

CTV lược ghi

Các tin bài khác