Đồng hành cùng đồng bào thoát nghèo

23/02/2021
(VBSP News) Với mục tiêu đồng hành cùng đồng bào DTTS trong hành trình thoát nghèo bền vững, thời gian qua, NHCSXH huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo; đặc biệt là hộ đồng bào DTTS, nhằm góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và vùng đồng bào DTTS nói riêng.
phu tho

Mô hình VAC của ông Hà Đức Hải ở khu Ngọc Sơn 1, xã Sơn Hùng cho thu nhập cao, giúp gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định kinh tế

Hiện nay, các chương trình tín dụng đang triển khai đều ưu tiên nguồn vốn cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS. Trong đó, gia đình ông Hà Đức Hải, dân tộc Mường ở khu Ngọc Sơn 1, xã Sơn Hùng là trường hợp đang thụ hưởng lợi ích từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Trước năm 2013, gia đình ông vẫn thuộc diện hộ nghèo của xã, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi của NHCSXH để phát triển kinh tế gia đình với số tiền là 30 triệu đồng trong kỳ hạn 5 năm.
Sau 4 năm kiên trì với mô hình vườn ao chuồng, gia đình đã vươn lên thoát nghèo và ông tiếp tục vay vốn NHCSXH thêm 20 triệu đồng để mở rộng chuồng trại, quy mô sản xuất. Đến nay, trang trại đã có 10 con lợn sinh sản, 70 con lợn thịt cùng trên dưới 500 gốc cam Vinh, bưởi da xanh, cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm. Ông Hải phấn khởi cho biết: “Nếu không có nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH huyện, tôi khó gây dựng được kinh tế ổn định như bây giờ. Hiện, tôi vừa vay thêm 30 triệu đồng để hoàn thiện hệ thống bơm nước tự động cho khu vực chăn nuôi và vườn cam, bưởi, đảm bảo vệ sinh môi trường”.
Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách được đưa đến 100% các xã, thị trấn trong huyện với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi như: cho vay SXKD vùng khó khăn, NS&VSMTNT, cho vay nhà ở, giải quyết việc làm… dành cho đối tượng là đồng bào DTTS. Đến nay, chất lượng tín dụng không ngừng được củng cố và nâng cao, nợ quá hạn và nợ khoanh luôn được kiểm soát tốt. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác thường xuyên kiểm tra sử dụng vốn vay, tham gia tiền gửi; chủ động xử lý nợ đến hạn, đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn.
Bên cạnh đó, NHCSXH huyện Thanh Sơn còn chủ động phối hợp với địa phương tham gia tư vấn phát triển sản xuất; hướng dẫn các hộ áp dụng KHKT vào sản xuất, kinh doanh; triển khai các mô hình kinh tế phù hợp với tiềm năng và lợi thế tại mỗi địa phương.
Giám đốc NHCSXH huyện Thanh Sơn Nguyễn Ngọc Lâm cho biết: “Thời gian tới, sẽ tiếp tục ưu tiên, tạo điều kiện để đồng bào DTTS ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn để đầu tư phát triển SXKD, ổn định đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn”.

Bài và ảnh Quốc Đại

Các tin bài khác