Đáp ứng nhu cầu nguồn vốn tín dụng chính sách

25/02/2021
(VBSP News) Từ năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, hoạt động SXKD của người dân và doanh nghiệp. Là đơn vị đi đầu trong công tác tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã triển khai nhiều biện pháp để đáp ứng kịp thời vốn ưu đãi cho các đối tượng thụ hưởng.
bac ninh

NHCSXH huyện Quế Võ cho vay hộ nghèo tại Điểm giao dịch xã Việt Hùng

Với 21 Điểm giao dịch cố định các xã, thị trấn, hoạt động tín dụng chính sách ở huyện Quế Võ bảo đảm an toàn và duy trì đều đặn, đúng quy định. Các buổi giao dịch thực hiện đầy đủ nghiệp vụ thu nợ, giải ngân, thu lãi, nhận tiền gửi của nhân dân; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền, người dân được tiếp cận thông tin tín dụng chính sách xã hội và tiết kiệm thời gian, chi phí khi giao dịch với NHCSXH.
Địa điểm giao dịch được UBND các xã, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và bảo đảm an ninh, an toàn tài sản. Tại các Điểm giao dịch, NHCSXH huyện niêm yết công khai đầy đủ các bảng, biển theo quy định như: Biển hiệu; Bảng thông báo tín dụng chính sách ưu đãi; Bảng thông báo các chương trình tín dụng; Bảng niêm yết công khai dư nợ; Hòm thư góp ý… Năm 2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH huyện Quế Võ đạt 431 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2019, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao; với 368 Tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động và 13.311 hộ vay vốn.
Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, NHCSXH huyện đã bám sát Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện và chỉ đạo trực tiếp của NHCSXH tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho SXKD, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch, đơn vị phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và UBND xã, thị trấn triển khai cho vay cho vay 3.213 lượt khách hàng với số tiền 114,413 tỷ đồng; tháo gỡ khó khăn cho 2.568 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khi đến hạn bằng biện pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ số tiền hơn 46 tỷ đồng.
Đến nay, toàn huyện có 4.711 lượt hộ được vay vốn phát triển SXKD; xây dựng, sửa chữa hơn 22 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường cho 62 lượt khách hàng; ký kết hợp đồng và giải ngân cho vay người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với lãi suất 0%/năm theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ cho một doanh nghiệp FDI có 40 lao động tạm ngừng việc trong vòng 3 tháng, với số tiền 235,2 triệu đồng… Nguồn vốn chính sách góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.
Thời gian tới, cùng với hệ thống NHCSXH, đơn vị tiếp tục tập trung làm tốt công tác huy động vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo phục vụ công tác SXKD, thực hiện cho vay các chương trình theo quy định và tích cực triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do ảnh hưởng của Covid-19; làm tốt công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW; bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tham mưu cho UBND cấp huyện ủy thác nguồn vốn địa phương cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.
Chủ động điều tiết, phân bổ nguồn vốn kịp thời, hợp lý giữa các địa bàn, các chương trình và các đối tượng chính sách, phù hợp với điều kiện về vốn và nhu cầu vốn thực tế của từng địa phương. Phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng tín dụng để các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo và đối tượng chính sách đem lại hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định…

Bài và ảnh Hà Linh

Các tin bài khác