Tín dụng chính sách xã hội thúc đẩy phục hồi kinh tế

25/02/2021
(VBSP News) Thời gian qua, TP Đà Nẵng phải đối mặt với nhiều thách thức do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh; đặc biệt là đại dịch Covid - 19 đã tác động nghiêm trọng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, hoạt động kinh tế, xã hội bị ngưng trệ, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, các cấp chính quyền thành phố đã nhanh chóng vào cuộc triển khai các chính sách hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp khôi phục hoạt động SXKD. Trong đó, tăng cường nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH TP Đà Nẵng để bổ sung cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác từng bước khôi phục hoạt động SXKD và an sinh xã hội.
da nang

Các chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai hiệu quả tại Đà Nẵng

Giám đốc NHXSXH TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Chung cho hay: Trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các Sở, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, sự chỉ đạo sát sao của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, quận, huyện đã nỗ lực tổ chức, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách triển khai trên địa bàn. Qua đó, góp phần rất lớn vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, an sinh xã hội và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn như vừa qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động tín dụng chính sách.
Cùng với đó, sự nỗ lực của đội ngũ làm công tác tín dụng chính sách đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn để phục vụ SXKD, ổn định cuộc sống…
Đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn của NHCSXH TP Đà Nẵng đạt 2.860 tỷ đồng, tăng 465 tỷ đồng (19,33%) so với năm 2019. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương hơn 1.249 tỷ đồng (thành phố 1.182 tỷ đồng và quận, huyện 67 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 43,6%/tổng nguồn vốn, tăng 367,6 tỷ đồng so với năm 2019. Có 7 quận, huyện có vốn ủy thác từ ngân sách địa phương. Toàn thành phố có 70.812 khách hàng còn dư nợ, với tổng dư nợ đạt 2.861 tỷ đồng, tăng 464 tỷ đồng (19,33%) so năm 2019, đạt và vượt kế hoạch đề ra (12%).
Năm 2020, NHCSXH TP Đà Nẵng đã triển khai cho vay theo Quyết định số 3212/QĐ-UBND của UBND thành phố để cho các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư vay trả nợ đúng hạn và các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, di dời nhà vay xây nhà để ở. UBND TP Đà Nẵng đã ủy thác sang NHCSXH đợt 1 số tiền 100 tỷ đồng để triển khai cho vay 2 chương trình tín dụng mới. Đến 31/12/2020, đã giải ngân cho vay 73 khách hàng với số tiền 10,591 tỷ đồng.
Đồng thời, triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do đại dịch Covid-19 cho 3 khách hàng, với số dư nợ 742 triệu đồng để trả lương cho 318 lao động ngừng việc.
Song song với tăng trưởng tín dụng, năm 2020, NHCSXH TP Đà Nẵng triển khai tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Nhờ đó, tổng nợ xấu (nợ quá hạn và nợ khoanh) toàn thành phố chỉ còn 2,620 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng dư nợ (giảm 574 triệu đồng so năm 2019). Chỉ tiêu nợ xấu, nợ quá hạn các quận, huyện đều đạt và vượt theo Nghị quyết Ban đại diện thành phố giao…
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho rằng, vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường. 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các chương trình tín dụng chính sách xã hội.
Ông Minh nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của thành phố, xây dựng thành phố “4 an”; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội. Đó là thành quả cần tiếp tục duy trì và phát huy.
Tuy nhiên, công tác tín dụng chính sách vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục như: nguồn vốn huy đồng từ các tổ chức, cá nhân chưa cao; số người vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú nhiều. Hiện, vẫn còn 127 khách hàng đi khỏi nơi cư trú, với số tiền 2,218 tỷ đồng. Hay như, chất lượng tín dụng chính sách chưa đồng đều tại một số địa bàn. Một số đơn vị có nợ quá hạn tăng so với năm 2019. Đây là những vấn đề đòi hỏi NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền các địa phương cần có giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn hoạt động tín dụng chính sách trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Năm 2020, NHCSXH đã cho vay 3.033 lượt hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Duy trì, mở rộng và tạo việc làm mới cho 18.623 lao động; 806 HSSV được vay vốn để trang trải chi phí học tập; cho vay xây dựng 2.744 công trình nước sạch, 2.635 công trình vệ sinh môi trường ở huyện Hòa Vang, 248 khách hàng vay vốn nhà ở xã hội, 19 khách hàng hoàn lương, 343 cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn…

Bài và ảnh Công Thái

Các tin bài khác