Sơn La cho hộ nghèo vay vốn làm nhà ở đạt dư nợ 156 tỷ đồng

07/02/2014
(VBSP News) Sơn La là tỉnh nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có 12 đơn vị hành chính với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Nhiều năm qua, tỉnh Sơn La đã đón nhận và triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ trong đó có chương trình cho hộ nghèo vay vốn làm nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ngoài nguồn vốn được Nhà nước hỗ trợ, các hộ nghèo ở Sơn La còn được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH để làm nhà ở

Ngoài nguồn vốn được Nhà nước hỗ trợ, các hộ nghèo ở Sơn La còn được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH để làm nhà ở

Khoảng giữa tháng 12 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 167 về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại khu vực nông thôn. Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách mỗi hộ gia đình từ 7,2 - 8,4 triệu đồng. Đồng thời các hộ dân sẽ được vay 8 triệu đồng với lãi suất ưu đãi từ NHCSXH. Đây là chủ trương lớn của Đảng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các hộ nghèo có nhà ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Bước vào triển khai, NHCSXH tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của chương trình, đồng thời hướng dẫn các xã nhanh chóng rà soát, bình xét, lập danh sách hộ nghèo cần hỗ trợ nhà ở theo đúng tiêu chí, mục tiêu chương trình đề ra, phân công cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn phối hợp với các hội, đoàn thể cấp xã thông báo kịp thời chủ trương, chính sách cho vay đến từng hộ dân.

Ngoài nguồn vốn được Nhà nước hỗ trợ, tiền vay của NHCSXH, nhiều huyện còn lồng ghép các nguồn vốn nhằm giúp hộ nghèo có thêm tiềm lực xây nhà kiên cố. Một số huyện được hỗ trợ từ các doanh nghiệp nhận đỡ đầu huyện nghèo theo Chương trình 30a như Sốp Cộp, Mường La, Bắc Yên, Quỳnh Nhai… Quá trình thực hiện, nhiều địa phương còn xây dựng, triển khai cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ hộ nghèo mua và khai thác vật liệu với chi phí thấp nhất; đối với những hộ neo đơn, các hội, đoàn thể trợ giúp và kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm. Các hộ nghèo cũng huy động tối đa nguồn lực gia đình, cộng đồng thôn, bản, dòng họ để xây dựng nhà ở vững chắc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên phần đông những hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đã chủ động xây dựng nhà ở, huy động thêm tiền, gỗ và công sức của người thân. Các nhà có kết cấu vững chắc, đẹp, rộng rãi, thoáng mát. Từ năm 2008 đến năm 2013, tổng nguồn vốn huy động đạt 392 tỷ đồng, chương trình đã giúp cho 23.830 hộ nghèo có nhà ở mới. Riêng nguồn vốn vay từ NHCSXH theo Chương trình 167 triển khai trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có dư nợ 156 tỷ đồng đạt 99,8% kế hoạch, doanh số cho vay trên 157 tỷ đồng, doanh số thu nợ 1,5 tỷ đồng với 19.494 hộ được vay vốn. Mặc dù chương trình đang trong thời gian ân hạn nhưng đã có một số hộ trả nợ trước hạn với doanh số thu nợ là 717 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua triển khai và khảo sát thực tế ở cơ sở vẫn còn những bất cập, đó là: Việc giao chỉ tiêu còn chậm so với chỉ tiêu kế hoạch năm, mức cho vay còn thấp so với nhu cầu thực tế. Đang xuất hiện nhiều đối tượng cần được quan tâm giúp đỡ như hộ nghèo có nhà ở bị hư hỏng dột nát không có điều kiện sửa chữa hoặc làm mới; hộ cận nghèo đang ở nhà tạm nhưng không nằm trong chính sách hỗ trợ theo Quyết định 167,…  Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La là một trong những tỉnh có số huyện nghèo cao, do vậy nhận thức của cán bộ xã và người dân còn nhiều hạn chế, chưa nắm bắt đầy đủ, cụ thể chính sách, danh sách đối tượng thụ hưởng; mặt khác do địa bàn đi lại khó khăn nhất là các huyện nghèo vùng sâu, vùng xa địa bàn rộng, công tác tuyên truyền vẫn chưa phát huy hết hiệu quả. Một số nơi, sự chỉ đạo và tham gia của chính quyền các cấp chưa được quan tâm đúng mức, việc xác nhận đối tượng thụ hưởng của chương trình chưa đảm bảo chính xác, kịp thời cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chương trình…

Trong thời gian tới, khi triển khai giai đoạn 2, NHCSXH tỉnh Sơn La tiếp phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể tiếp tục triển khai có hiệu quả cho vay đến hộ nghèo thuộc diện vay vn ưu đãi; đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ ngân hàng và các hội, đoàn thể không ngừng nâng cao năng lực quản lý; công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban đại diện HĐQT nhằm phát hiện kịp thời những thiếu sót để chỉnh sửa theo đúng chế độ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách đối với những hộ thuộc diện được vay vốn ưu đãi; tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện ở cơ sở để đảm bảo việc hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở vay vốn mang lại hiệu quả cao; đồng thời tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Có thể nói, chương trình cho hộ nghèo vay vốn làm nhà ở giai đoạn 1 đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người nghèo trong cộng đồng dân cư. Chương trình đã và đang tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các địa phương. Hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tòng Tươi

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác