Phụ nữ Nam Sách giúp nhau xây dựng cuộc sống mới

23/09/2015
(VBSP News) Là trung tâm của huyện Nam Sách (Hải Dương), thị trấn Nam Sách thường được gọi “phố huyện”, với 70% dân cư sống bằng nguồn thu nhập chính từ dịch vụ thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nhưng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, chiếm 18,4% trong tổng số 3.413 hộ trên địa bàn 9 tiểu khu.
Tín dụng chính sách đem lại niềm vui cho chị em phụ nữ nghèo

Tín dụng chính sách đem lại niềm vui cho chị em phụ nữ nghèo

Trước thực trạng đó, Hội Phụ nữ thị trấn Nam Sách luôn xác định giảm nghèo là công tác quan trọng hàng đầu và việc nhận ủy thác vay vốn ưu đãi từ NHCSXH là hướng đi chính tập hợp thu hút hội viên vào tổ chức hội giúp nhau thoát nghèo phát triển kinh tế.

Tính đến nay, Hội Phụ nữ thị trấn đã nhận uỷ thác gần 8 tỷ đồng với 338 hộ hội viên còn dư nợ. Đây là đơn vị chiếm tỷ lệ cao thứ hai trong các tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác tại huyện Nam Sách, đặc biệt 5 năm liền hội không có nợ quá hạn, nợ xâm tiêu, tỷ lệ thu lãi đạt 99,6%.

Cùng với việc xác định nhận uỷ thác vay vốn chính sách là một nhiệm vụ quan trọng, hội luôn coi trọng công tác xây dựng mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn đến từng khu dân cư. Hoạt động của các tổ theo nguyên tắc tự nguyện, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, đời sống, cùng cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện trả nợ, nộp lãi đúng hạn. Hầu hết các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn nơi đây được bầu trực tiếp có nhiệt tình, năng lực trong quản lý điều hành và có uy tín, kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng. Kết thúc năm 2014, 10 Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Phụ nữ thị trấn quản lý đều được xếp loại tốt và 6/10 Tổ trưởng nằm trong danh sách được Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Nam Sách biểu dương, khen thưởng về thành tích quản lý tốt nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Bên cạnh đó, hội cũng chủ động chỉ đạo các Tổ tiết kiệm và vay vốn lồng ghép việc chuyển giao tiến bộ KHKT, công nghệ mới và xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Điều đáng kể là 5 năm qua trên địa bàn thị trấn, nguồn vốn chính sách uỷ thác qua Hội Phụ nữ không chỉ nâng cao vai trò, uy tín của tổ chức hội thu hút ngày càng đông phụ nữ tự nguyện tham gia sinh hoạt đoàn thể mà còn góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9% năm 2010 xuống còn 3% năm 2014 và tỷ lệ hộ cận nghèo từ 9,4% xuống còn 3,5%, đạt tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nguồn vốn chính sách đã giúp các chị Nguyễn Thị Hải ở tiểu khu Quốc Trị. Gia đình chị vốn thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ chồng bị ốm liệt giường, 2 người con lại đang tuổi ăn, tuổi học. Nhờ vay 20 triệu đồng tiền vốn từ chương trình hộ nghèo để xây lò tráng bánh và 40 triệu đồng của chương trình tín dụng HSSV, sau 3 năm, đến nay gia đình chị đã thoát nghèo và các con chị đã tốt nghịêp đại học có việc làm ổn định, giúp bố mẹ trả hết nợ cho NHCSXH. Gia đình chị Hải chỉ là một trong hàng trăm hội viên phụ nữ ở thị trấn Nam Sách được vay vốn ưu đãi thông qua Hội Phụ nữ thực hiện uỷ thác và sử dụng vốn vay đúng mục đích, theo kế hoạch, đạt hiệu quả.

Để đồng vốn chính sách có tác dụng thiết thực hơn nữa trong phong trào phụ nữ giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy trình, thủ tục cho vay vốn của NHCSXH đến hội viên; đồng thời chỉ đạo cơ sở thực hiện đầy đủ, chính xác việc rà soát, thống kê danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tiến hành bình xét công khai, công bằng, dân chủ cho các đối tượng được vay vốn chính sách thuận tiện, nhanh chóng và thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở từng chi hội trong quá trình sử dụng vốn vay đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống.

Bài và ảnh Lê Minh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác