Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ở Đắk Lắk: Giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,3%

21/09/2015
(VBSP News) Sau khi Ban Bí thư TW Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt cùng triển khai thực hiện.
Người nghèo ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar thoát nghèo nhờ vốn vay

Người nghèo ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar thoát nghèo nhờ vốn vay

Giám đốc NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tử Ân, cho biết: Ngay sau khi Ban Bí thư TW Đảng ban hành Chỉ thị 40-CT/TW, chi nhánh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tới toàn thể đảng viên, cán bộ từ hội sở tỉnh đến tất cả các Phòng giao dịch huyện, thị xã để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Đồng thời, đơn vị đã chủ động báo cáo, tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành văn bản chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thị ủy, thành ủy trực thuộc, UBMTTQ và các đoàn thể quần chúng, các Sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã đã bố trí chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH để thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách với tổng số vốn tính đến 30/6/2015 đạt 13,38 tỷ đồng, tăng 1,698 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014. Dự kiến đến cuối năm vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang trong năm 2015 đạt trên 15 tỷ đồng và 100% UBND cấp huyện đều chuyển vốn.

Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng trên địa bàn tỉnh được nâng lên. Tính đến nay, tổng dư nợ toàn chi nhánh đạt trên 3.100 tỷ đồng, với gần 206.000 hộ còn dư nợ. Nợ quá hạn giảm từ 0,45% xuống còn 0,4%, đến cuối năm 2015 nợ quá hạn sẽ giảm xuống còn khoảng 0,3%.

Thời gian tới, NHCSXH tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 40-CT/TW trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đảng ủy các xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tín dụng chính sách xem công tác chỉ đạo tín dụng chính sách là việc làm thường xuyên. “Đơn vị sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và hiệu quả sử dụng vốn vay, phấn đấu tăng trưởng dư nợ đến cuối năm 2015 đạt trên 10%, thực hiện tốt công tác giảm nghèo và góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh”, Giám đốc Nguyễn Tử Ân cho biết.

Bài và ảnh Ngọc Trìu

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác