Những dấu ấn hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 của NHCSXH

18/05/2018
(VBSP News) Vào ngày này hằng năm (18/5), ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng đối với giới trí thức khoa học công nghệ Việt Nam, nhằm tôn vinh các nhà khoa học, nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam.
Nhiều đề tài khoa học đã được NHCSXH nghiên cứu, bảo vệ thành công Ảnh: Tư liệu

Nhiều đề tài khoa học đã được NHCSXH nghiên cứu, bảo vệ thành công
                                                                                                                                       Ảnh: Tư liệu

Cách đây 55 năm, ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đã đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam. Người khẳng định:  Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”…

Với lý do đó, Bộ KH&CN đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2013 ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, trong đó quy định ngày 18/5 là ngày KH&CN Việt Nam. Kể từ đó, ngày này được chọn là ngày kỷ niệm Khoa học và công nghệ Việt Nam nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

Hòa chung với hoạt động của cả nước, hoạt động KH&CN tại NHCSXH luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng khoa học NHCSXH, công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) trong toàn hệ thống ngày càng được nâng cao. Năm 2017, hoạt động KH&CN của NHCSXH đặc biệt được đẩy mạnh trong lĩnh vực triển khai nghiên cứu các đề tài NCKH cấp ngành và nhiều đề tài NCKH trong hệ thống. Đặc biệt ngoài các đề tài nghiên cứu trong hệ thống NHCSXH, trong năm 2017, Tiến sỹ Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXH là đồng Chủ nhiệm của đề tài nhánh 3 “Thực trạng tín dụng đối với hộ gia đình tại nông thôn Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới” thuộc đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu chính sách và giải pháp tín dụng cho hộ gia đình nông thôn trong xây dựng nông thôn mới” đã được nghiệm thu và đạt kết quả xuất sắc. Đối với các đề tài trong hệ thống NHCSXH, đến tháng 12/2017, Hội đồng khoa học NHCSXH đã tổ chức nghiệm thu 05 đề tài nghiên cứu cấp hệ thống và thẩm định 05 đề tài nghiên cứu cấp chi nhánh. Một đề tài cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đối với đồng bào dân tộc thiểu số” do Tiến sỹ Trần Hữu Ý - Giám đốc Trung tâm Đào tạo NHCSXH làm Chủ nhiệm đề tài được triển khai nghiên cứu và đã được Hội đồng khoa học Ngân hàng Nhà nước nghiệm thu vào tháng 01/2018 với kết quả xếp loại Giỏi. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu các đề tài khoa học, các tập thể, cá nhân tại Hội sở chính và các chi nhánh địa phương cũng tham gia rất tích cực vào công tác sáng kiến. Các nghiên cứu sáng kiến của các đơn vị, cá nhân ngày càng đa dạng và có chất lượng. Số lượng sáng kiến được công nhận trong năm 2017 là 600 sáng kiến của toàn hệ thống.

Năm 2017, hoạt động KH&CN tại NHCSXH còn được ghi dấu bởi việc tổ chức Hội thảo quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn “Ngân hàng Chính sách xã hội - 15 năm một chặng đường”. Hội thảo đã được giới khoa học đánh giá cao về những hiệu quả thiết thực trong việc khái quát chặng đường 15 năm xây dựng phát triển, đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH và khẳng định những đóng góp của NHCSXH trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, trong việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động KH&CN trong hệ thống NHCSXH, Lãnh đạo NHCSXH và Hội đồng khoa học NHCSXH đã đề ra nhiều giải pháp và phương hướng cho hoạt động KH&CN. Hoạt động KH&CN luôn được coi là một trong những chiến lược nhằm khuyến khích các tập thể, cá nhân giải quyết những vấn  đề đặt ra trong thực tiễn, giúp nâng cao hoạt động hiệu quả NHCSXH.

Phan Hà

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác