Góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại Bắc Kạn

02/01/2020
(VBSP News) Không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, NHCSXH tỉnh Bắc Kạn còn đóng góp quan trọng trong giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế tình trạng tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.
Nhiều hộ gia đình tỉnh Bắc Kạn trở nên khá giả nhờ vay vốn NHCSXH để phát triển các mô hình kinh tế tại địa phương.

Nhiều hộ gia đình tỉnh Bắc Kạn trở nên khá giả nhờ vay vốn NHCSXH để phát triển các mô hình kinh tế tại địa phương.

Năm 2019, NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội.
Cụ thể: Phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương thực hiện khảo sát về tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tại địa bàn huyện Chợ Mới và huyện Bạch Thông (Bắc Kạn); tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.
Phối hợp với 04 tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp tỉnh, chỉ đạo các Phòng giao dịch, tổ chức hội, đoàn thể cấp dưới tham dự Cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW; tổ chức lựa chọn bài thi xuất sắc để trao giải tại Cuộc thi cấp tỉnh; gửi bài dự thi về Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương và có một bài dự thi đạt giải Ba toàn quốc.
Tham mưu cho Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Bắc Kạn ban hành công văn chỉ đạo triển khai thực hiện cho vay theo Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện nâng mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị NHCSXH.
NHCSXH tỉnh Bắc Kạn cũng đã thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Ban đại diện HĐQT tỉnh, huyện, thành phố tham mưu cho HĐND, UBND cùng cấp tiếp tục cân đối chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương và tạo điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động của NHCSXH trên địa bàn. Đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH đạt 21.267 triệu đồng để bổ sung cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác.
Đến hết ngày 16/12/2019, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Yên Bái là 2.046.004 triệu đồng, tăng 127.962 triệu đồng so với cuối năm 2018, tốc độ tăng trưởng 6,67%. Tổng dư nợ đạt 2.036.012 triệu đồng, tăng 121.601 triệu đồng so với cuối năm 2018, hoàn thành 93,86% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao. Tỷ lệ nợ quá hạn đạt 0,28%.
Trong năm 2019, doanh số cho vay các chương trình tín dụng của NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đạt 650.857 triệu đồng, với 15.425 hộ vay vốn. Trong đó, tập trung một số chương trình cho vay: cho vay hộ nghèo 178.687 triệu đồng/3.562 hộ vay vốn; cho vay hộ cận nghèo 101.094 triệu đồng/1.762 hộ; cho vay hộ mới thoát nghèo 34.226 triệu đồng/516 hộ; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 168.826 triệu đồng/3.803 hộ; cho vay Giải quyết việc làm 48.466 triệu đồng/1.170 hộ.
Nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho 38 HSSV được trang trải chi phí học tập, 7.214 công trình nước sạch, công trình vệ sinh được xây dựng và cải tạo; 150 ngôi nhà cho hộ nghèo được xây mới và cải tạo; 1.170 lao động có việc làm cho từ nguồn vốn cho vay Giải quyết việc làm; 355 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,…
NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức, bố trí phân công cán bộ phục vụ giao dịch, trang bị đầy đủ phương tiện hoạt động cho Điểm giao dịch như: Biển hiệu, thông báo các chính sách tín dụng ưu đãi, lãi suất cho vay, nội quy Điểm giao dịch, niêm yết công khai danh sách các hộ vay vốn còn dư nợ Ngân hàng…Tỷ lệ giao dịch cố định tại Điểm giao dịch xã hằng tháng đạt 100% tại 122/122 xã, phường, thị trấn.
Năm 2020, NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu, hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng huy động vốn và dư nợ được giao; tăng trưởng dư nợ từ 6 - 8%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2%; không có Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động yếu, kém.
Cũng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp hướng dẫn hội viên tham gia các mô hình sản xuất, liên kết sản xuất phù hợp với ngành nghề lĩnh vực SXKD, lựa chọn các nhân tố tích cực để hỗ trợ phổ biến chuyển giao KHKT. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các điển hình mô hình SXKD gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP của từng địa phương; chú trọng công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động về mọi mặt, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công tác đào tạo tập huấn.
Giám đốc NHCSXH tỉnh Bắc Kạn Hà Sỹ Côn khẳng định, bằng sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm, trong năm qua, đơn vị không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao mà còn góp phần quan trọng giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế tình trạng tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Các tin bài khác