NHCSXH huyện Giao Thủy góp phần xây dựng Nông thôn mới

09/07/2013
(VBSP News) Huyện Giao Thủy (Nam Định) có 22 xã, thị trấn với dân số gần 194 nghìn người, trong đó: số hộ sản xuất nông nghiệp chiếm trên 80%. Từ khi được thành lập, NHCSXH huyện đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch về huy động và cho vay vốn trên địa bàn. Đến nay, NHCSXH huyện đã phát triển mạng lưới rộng khắp trên địa bàn huyện với 22 Điểm giao dịch ở tất cả các xã, thị trấn.
NHCSXH huyện Giao Thủy cho vay hộ nghèo tại Điểm giao dịch xã Giao Phong

NHCSXH huyện Giao Thủy cho vay hộ nghèo tại Điểm giao dịch xã Giao Phong

Để tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch, ngân hàng duy trì lịch giao dịch cố định mỗi tháng một lần tại các Điểm giao dịch xã, thị trấn. Danh sách các hộ được vay mỗi đợt, nội quy hoạt động được công khai tại các Điểm giao dịch để cấp ủy, chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác và nhân dân tham gia giám sát, thực hiện. Ngân hàng đã ký văn bản liên tịch với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên huyện; ký hợp đồng ủy thác đối với 59 tổ chức hội cấp xã để ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Toàn huyện xây dựng được 436 Tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn thôn, xóm, 98,3% vốn của NHCSXH huyện đã được ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể. Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, NHCSXH huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể lồng ghép các chương trình, dự án sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, sử dụng vốn vay hiệu quả. Bên cạnh đó, NHCSXH huyện còn chủ động kết hợp chương trình cho vay phát triển kinh tế với chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng và chương trình văn hóa - xã hội nhằm hỗ trợ người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, góp phần cải thiện đời sống và hạn chế rủi ro; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện và các tổ chức hội, đoàn thể, ban giảm nghèo và UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, quản lý vốn, đôn đốc, xử lý nợ… Ở xã Hoành Sơn, nhiều người biết bà Bùi Thị Liễu ở xóm 11 có 5 con đi học, kinh tế khó khăn, gia đình bà được bình xét thuộc diện hộ nghèo. Tham gia Tổ tiết kiệm và vay vốn, được tổ bình xét cho vay 3 chương trình của NHCSXH với tổng số tiền 107,6 triệu đồng, bao gồm vay chương trình hộ nghèo 20 triệu đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường 8 triệu đồng; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 79,6 triệu đồng. Nhờ đó, bà đã đầu tư nuôi 2 con lợn nái, 15 con lợn thịt, cải tạo công trình vệ sinh của gia đình, các con có cơ hội tiếp tục học tập. Hiện 3 người con của bà đã tốt nghiệp, có việc làm và thu nhập ổn định, hàng tháng đều gửi tiền về để bà trả nợ ngân hàng. Qua 10 năm hoạt động, đã có 21.169 lượt hộ nghèo trong huyện được vay vốn của NHCSXH với số tiền trên 171 tỷ đồng. Đặc biệt, qua hơn 2 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, NHCSXH huyện đã cho 2.479 lượt hộ nghèo vay với tổng số tiền 43.711 triệu đồng. Đã có 442 hộ thoát nghèo, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện mỗi năm 2%.

Tại Điểm giao dịch xã Giao Tân, anh Nguyễn Văn Thất, xóm 9 phấn khởi cho biết: Gia đình anh được NHCSXH huyện giải quyết cho vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để mở rộng xưởng sản xuất cơ khí. Đến nay, xưởng sản xuất của gia đình anh đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 13 lao động với thu nhập bình quân từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Trừ chi phí, mỗi tháng gia đình anh thu nhập 30 - 50 triệu đồng. Nhờ phát huy hiệu quả vốn vay, đời sống của nhiều gia đình, nhất là hộ nghèo trên địa bàn huyện được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Trong thời gian tới, NHCSXH huyện Giao Thủy tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn; chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện thành công chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Ngọc Ánh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác