Nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ được bà con sử dụng hiệu quả

20/01/2018
(VBSP News) Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ giao năm 2018, vào sáng nay (20/1/2018), Đoàn công tác của NHCSXH do đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc cùng Uỷ viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo và Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh đã đi kiểm tra hoạt động tại Điểm giao dịch các xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.
Có mặt tại Điểm giao dịch xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) ngay từ đầu giờ giao dịch, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã kiểm tra hoạt động Tổ giao dịch xã của NHCSXH huyện; đồng thời trao đổi với Lãnh đạo UBND xã và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các hộ vay vốn, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nguồn vốn vay ưu đãi, xã Hương Sơn hiện nay có 28 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với 1.266 hộ vay, dư nợ đạt gần 48 tỷ đồng, nhưng nợ quá hạn chỉ có 20 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,04%

Có mặt tại Điểm giao dịch xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) ngay từ đầu giờ giao dịch, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã kiểm tra hoạt động Tổ giao dịch xã của NHCSXH huyện; đồng thời trao đổi với Lãnh đạo UBND xã và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các hộ vay vốn, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nguồn vốn vay ưu đãi, xã Hương Sơn hiện nay có 28 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với 1.266 hộ vay, dư nợ đạt gần 48 tỷ đồng, nhưng nợ quá hạn chỉ có 20 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,04%

Các thông tin về chính sách cho vay vốn, bảng hiệu, ngày giao dịch cố định,… đã được NHCSXH tỉnh Bắc Giang công khai dân chủ tại 225 Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn

Các thông tin về chính sách cho vay vốn, bảng hiệu, ngày giao dịch cố định,… đã được NHCSXH tỉnh Bắc Giang công khai dân chủ tại 225 Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn

Tại Điểm giao dịch xã Bồng Lai, huyện Quế Võ (Bắc Ninh), Uỷ viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo đã trực tiếp trao đổi và lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và hộ vay

Tại Điểm giao dịch xã Bồng Lai, huyện Quế Võ (Bắc Ninh), Uỷ viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo đã trực tiếp trao đổi và lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và hộ vay

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh tiếp xúc và lắng nghe nguyện vọng của các hộ vay vốn tại Điểm giao dịch xã Hương Gián, huyện Yên Dũng (Bắc Giang)

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh tiếp xúc và lắng nghe nguyện vọng của các hộ vay vốn tại Điểm giao dịch xã Hương Gián, huyện Yên Dũng (Bắc Giang)

Kiểm tra thực tế tại cơ sở, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng và các đồng chí Lãnh đạo NHCSXH ghi nhận và đánh giá rất cao trong năm 2017 NHCSXH tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đã triển khai hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tại tỉnh Bắc Giang, sau hơn 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp và NHCSXH đã tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả giải pháp tập trung nguồn lực tài chính, huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ chỗ chỉ thực hiện 3 chương trình tín dụng, đến nay NHCSXH tỉnh Bắc Giang đang thực hiện 16 chương trình với tổng dư nợ 3,541 tỷ đồng, tăng hơn 15 lần so với khi mới thành lập. Nguồn vốn tín dụng chính sách tăng trưởng bình quân 20,6% năm, chất lượng ngày càng cao. Tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 2% đến 4% năm, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018, Lãnh đạo NHCSXH đề nghị NHCSXH tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ngay từ những tháng đầu năm khẩn trương tổ chức giải ngân vốn cho bà con để kịp thời vụ sản xuất đông xuân; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện HĐQT; thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, quản lý nguồn vốn ủy thác hiệu quả; nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng, phấn đấu tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu đều được vay vốn. Bên cạnh đó chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với hoạt động của Điểm giao dịch xã cần bố trí lịch trực giao dịch đúng thời gian quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của tín dụng chính sách xã hội và phục vụ người nghèo, các đối tượng chính sách khác một cách kịp thời, hiệu quả cao nhất.

PV tổng hợp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác