Hội sở chính NHCSXH tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

19/01/2018
(VBSP News) Ngày 19/01/2018, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương, Hội sở chính NHCSXH đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc quý IV/2017.

Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương phát biểu

Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương phát biểu

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Ngọc Bảo, Ủy viên HHĐT - Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH; Bùi Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH; Đoàn Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn NHCSXH cùng đại diện tập thể người lao động tại Hội sở chính NHCSXH.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện người sử dụng lao động, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương, nhấn mạnh: Thông qua Hội nghị đối thoại, thông tin được tăng cường, những vướng mắc và ý kiến được đón nhận sẽ giúp mối quan hệ giữa Người lao động - Công đoàn - Người sử dụng lao động được hài hòa, ổn định, từ đó, Người lao động hăng say làm việc, yên tâm công tác, gắn bó trách nhiệm với công việc ngày càng tốt giữa Người lao động với nơi làm việc. Hoạt động Công đoàn cơ sở đã đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn, tổ chức các phong trào, chăm lo đời sống, an sinh xã hội; qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất từ ý chí đến hành động trong chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Về kết quả hoạt động chuyên môn trong quý IV và cả năm 2017, NHCSXH Trung ương tiếp tục chủ động tham mưu cho các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan lãnh đạo và chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng và Chiến lược phát triển của NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020. Bên cạnh nguồn vốn do ngân sách Nhà nước cấp, NHCSXH đã tích cực huy động vốn trên thị trường, tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn. Tính đến hết năm 2017, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 175 nghìn tỷ đồng (tăng 10,4% so với năm 2016); tổng dư nợ đạt trên 171 nghìn tỷ đồng (tăng 9,2% so với năm 2016) đạt 100% kế hoạch được giao. Chất lượng tín dụng không ngừng được củng cố nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,8% tổng dư nợ. Cùng với đó, trong quý IV/2017 Hội sở chính đã tham mưu Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thành công Hội thi Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ,…

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Về thực hiện thỏa ước lao động, Ban điều hành NHCSXH không ngừng nỗ lực phấn đấu, đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành toàn hệ thống thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết và thoả thuận với BCH Công đoàn cơ sở trong Thoả ước lao động tập thể. Đảm bảo các chế độ chính sách pháp luật lao động đối với người lao động do Nhà nước quy định. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo NHCSXH đã và đang thực hiện tốt vai trò, chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong đơn vị. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong hệ thống nói chung, Hội sở chính nói riêng. Về phía người lao động, nhìn chung đại bộ phận người lao động tại Hội sở chính đã chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng các điều khoản đã được ký kết, thoả thuận trong Hợp đồng lao động, Thoả ước lao động tập thể; phấn đấu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối thoại được thực hiện dựa trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch với tinh thần hợp tác, xây dựng và có hiệu quả thiết thực, các thành viên Ban đối thoại - đại diện cho tập thể người lao động tại Hội sở chính đã thẳng thắn trao đổi và tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, các chế độ cho người lao động, như: chế độ tiền lương, các khoản trợ cấp cho người lao động, chế độ nghỉ dưỡng, nghỉ phép, cũng như công tác tổ chức cán bộ,…

Kết thúc Hội nghị đối thoại định kỳ Quý IV/2017, những thắc mắc của người lao động đã được giải thích thỏa đáng, công khai và dân chủ; những kiến nghị, đề xuất được Ban điều hành NHCSXH ghi nhận và giải quyết, qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực hết mình cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác