Đẩy mạnh giải ngân vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân

17/01/2018
(VBSP News) “Trong năm 2018, NHCSXH tỉnh Đắk Nông cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổng hợp, rà soát hộ nghèo, gia đình thuộc diện chính sách để đẩy mạnh cho vay. Trong đó, đơn vị chú trọng đến các hộ gia đình dân tộc thiểu số” - Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2018 mới đây.

Thông qua vay vốn ưu đãi, hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh đã có điều kiện chăm sóc, cải tạo cây công nghiệp

Thông qua vay vốn ưu đãi, hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh đã có điều kiện chăm sóc, cải tạo cây công nghiệp

Tranh thủ mọi nguồn vốn

Theo ông Đào Thái Hòa - Giám đốc NHCSXH tỉnh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng dư nợ 12% trong năm nay, đơn vị sẽ triển khai kịp thời các chính sách tín dụng, bảo đảm người dân có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn phát triển sản xuất.

Với mục tiêu này, ngay từ cuối năm 2017, NHCSXH tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, tổng hợp các hộ có nhu cầu vay vốn đến từng địa bàn. Trên cơ sở nhu cầu này, chi nhánh đề xuất Trung ương phân bổ nguồn vốn. Dự kiến, trong năm 2018, Trung ương sẽ phân bổ cho đơn vị hơn 140 tỷ đồng để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.

Cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, đơn vị tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh, các huyện, thị xã. Trên cơ sở nguồn vốn, tùy vào điều kiện, đặc thù từng địa phương, chi nhánh sẽ phân bổ vốn về các Phòng giao dịch để giải ngân. NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh huy động vốn từ tổ chức, cá nhân thông qua điểm giao dịch xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong năm 2018, chi nhánh phấn đấu 100% các Tổ tiết kiệm và vay vốn, điểm giao dịch xã thực hiện huy động tiết kiệm.

Quan trọng hơn, Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh, huyện sẽ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở, tập trung đối với những xã có nợ đến hạn, nợ quá hạn lớn. Qua đó rà soát, phân tích, đánh giá lại thực trạng các khoản nợ để nâng cao hiệu quả xử lý, thu hồi nợ.

Rà soát vốn vay từ cơ sở

Ông Đào Thái Hòa chia sẻ: “Để nâng cao hiệu quả vốn nguồn vốn vay ưu đãi, đơn vị sẽ đặt yếu tố bám sát cơ sở, gần gũi nhân dân lên hàng đầu. Từ đó thường xuyên quan tâm đến công tác kiện toàn các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đưa hoạt động của các tổ đi vào nền nếp để tập trung rà soát cho vay đúng đối tượng”. Ngay từ đầu năm, dựa vào nguồn vốn bổ sung từ cấp trên, NHCSXH tỉnh đã phối hợp với các xã, tiến hành rà soát các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để làm thủ tục. Hệ thống Tổ tiết kiệm và vay vốn, các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác đã tổ chức họp đối chiếu tên người đề nghị vay vốn với danh sách hộ dân được UBND cấp huyện phê duyệt, bảo đảm theo thứ tự ưu tiên. Công tác xem xét, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ để tạo điều kiện giải ngân trong thời gian sớm nhất cũng được đơn vị đẩy mạnh. Trường hợp những thủ tục, hồ sơ chưa đầy đủ các yếu tố theo quy định, cán bộ NHCSXH kịp thời hướng dẫn Tổ tiết kiệm và vay vốn làm lại hồ sơ và thủ tục theo quy định.

Cũng theo ông Đào Thái Hòa, đối với những hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại vùng khó khăn, có đông đồng bào DTTS, chi nhánh sẽ tập trung rà soát, giải ngân vốn kịp thời cho người dân. Thực tế thời gian qua, khả năng sinh lời từ vốn vay của không ít hộ dân tộc thiểu số còn hạn chế. Bà con còn lúng túng trong việc quyết định đầu tư vào lĩnh vực gì hay cây, con nào để sớm phát huy hiệu quả. Do vậy, để từng bước khắc phục hạn chế này, NHCSXH tỉnh sẽ chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người vay cách sử dụng vốn hiệu quả, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trong năm 2018, NHCSXH tỉnh Đắk Nông phấn đấu đưa tổng dư nợ trên địa bàn đạt khoảng 2.460 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới mức 0,15% tổng dư nợ.

Bài và ảnh Nguyễn Hòa

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác