Nâng cao hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đối với đồng bào DTTS

19/01/2018
(VBSP News) Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2016 vừa tổ chức nghiệm thu đề tài “Nâng cao hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đối với đồng bào DTTS” do Tiến sỹ Trần Hữu Ý - Giám đốc Trung tâm Đào tạo NHCSXH làm chủ nhiệm đề tài. Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế NHNN kiêm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài điều hành buổi nghiệm thu.

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng nhóm nghiên cứu

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng nhóm nghiên cứu

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên tham gia nhóm nghiên cứu đề tài, thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu và đại diện lãnh đạo, cán bộ đơn vị chủ trì đề tài nghiên cứu.

Đồng bào DTTS chỉ chiếm 15% dân số nhưng chiếm hơn 50% tổng số hộ nghèo cả nước. Nhà nước đã có nhiều chính sách đối với đồng bào DTTS, trong đó có chính sách tín dụng ưu đãi. Đến năm 2016, có 19 chương trình tín dụng chính sách, trong đó có 03 chương trình dành riêng cho đồng bào DTTS. Chất lượng, hiệu quả cho vay đồng bào DTTS đạt mức thấp hơn mức bình quân. Tuy nhiên, đến nay chưa có nghiên cứu đánh giá sâu về hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách đối với đồng bào DTTS.

Với đề tài “Nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đối với đồng bào DTTS” đã phân tích, đánh giá chi tiết thực trạng triển khai và hiệu quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách cho đồng bào DTTS. Để từ đó đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tín dụng đối với đồng bào DTTS trong thời gian tới gồm các nhóm giải pháp đối với NHCSXH, nhóm giải pháp đối với hộ dân tộc thiểu số, nhóm giải pháp đối với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, nhóm giải pháp đối với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và nhóm giải pháp đối với Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả của nhóm nghiên cứu. Đề tài “Nâng cao hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đối với đồng bào DTTS” có giá trị thực tiễn cao, các giải pháp, đề xuất của đề tài có thể áp dụng để cải thiện công tác quản lý và triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách nói chung và với đồng bào DTTS nói riêng theo hướng khoa học hơn. Vì vậy yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu những ý kiến phản biện, bổ sung, hoàn thiện những tồn tại, hạn chế của đề tài một cách đầy đủ và hoàn chỉnh hơn, từ đó làm cơ sở cho việc triển khai và thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách cho đồng bào DTTS trong thời gian tới.

Đề tài đã được Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu xếp loại Giỏi.

Tin và ảnh Phan Hà

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác