Người dân xứ Thanh với nguồn vốn ưu đãi

Thanh Hóa là tỉnh rộng, có tới 27 huyện, thị xã, thành phố với 11 huyện miền núi, trong đó có 7 huyện nghèo thuộc Chương trình 30a của Chính phủ. Nơi đây, hơn 11 năm qua, NHCSXH tỉnh đã xây dựng được một mạng lưới tín dụng rộng khắp và chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến 639 xã, phường, thị trấn, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn thuận lợi, kịp thời để đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, công tác thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV luôn được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Thanh Hóa Lê Hữu Quyền, cho biết: “Tính đến nay, tổng dư nợ của chi nhánh đạt gần 7.000 tỷ đồng với trên 120 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác đang được vay vốn. Đồng vốn ưu đãi đã thực sự góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những hoàn cảnh khó khăn ở miền quê nghèo. Đặc biệt, tại các huyện nghèo 30a đã trở thành “bà đỡ”, bạn đồng hành giúp người dân thoát nghèo bền vững”.

Theo chân cán bộ tín dụng chính sách xứ Thanh, phóng viên KHÁNH PHƯƠNG đã ghi lại được một số hình ảnh phản ánh về suy nghĩ, việc làm của tập thể cán bộ tín dụng NHCSXH nơi đây, từ đồng bằng ven biển đến vùng cao biên giới đang hối hả chuyển tải những đồng vốn ưu đãi đến đối tượng được thụ hưởng. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.