Nghiệm thu đề tài “Xây dựng phần mềm ứng dụng cảnh báo phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHCSXH”

23/10/2019
(VBSP News) Với những thành tích của nhóm nghiên cứu, Đề tài “Xây dựng phần mềm ứng dụng cảnh báo phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHCSXH”, do Phó Giám đốc Trung tâm CNTT Lưu Thị Thảo làm Chủ nhiệm vừa được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học của NHCSXH xếp loại Khá. Đề tài đã đưa ra được những vấn đề cảnh báo và phòng ngừa rủi ro tín dụng thông qua các tiêu chí đánh giá.
Quang cảnh buổi nghiệm thu

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài: “Xây dựng phần mềm ứng dụng cảnh báo phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHCSXH” nhằm xây dựng một phần mềm ứng dụng thực hiện thống kê, lưu trữ và phân tích các chỉ tiêu để hỗ trợ công tác đánh giá hoạt động tín dụng góp phần kịp thời cảnh báo và ngăn ngừa rủi ro tín dụng với những nội dung nghiên cứu chính là bộ tiêu chí cảnh báo, phòng ngừa rủi ro tín dụng; một số chỉ tiêu giám sát từ xa; kết quả giao dịch tại Điểm giao dịch; tìm hiểu và nghiên cứu các nền tảng công nghệ phân tích dữ liệu Business Intelligence; xây dựng chương trình tính toán, thống kê, tạo nguồn số liệu chỉ tiêu đồng bộ từ dữ liệu của hệ thống Intellect Corebanking, tích hợp các dữ liệu tích lũy trên công cụ BI; xây dựng bộ tham số định nghĩa bộ chi tiêu và báo cáo phân tích.

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu và khảo sát về rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng và vấn đề cảnh báo, phòng ngừa rủi ro tín dụng hiện nay thông qua các tiêu chí đánh giá. Từ đó đã tham số hóa được bộ chỉ tiêu, cách thức lưu trữ dữ liệu lịch sử và đưa vào phần mềm ứng dụng nhằm tạo lập số liệu tự động, hỗ trợ công tác đánh giá, phân tích số liệu. Thông qua quá trình phân tích thực trạng về rủi ro tín dụng và việc ứng dụng CNTT trong cảnh báo, phòng ngừa rủi ro tín dụng, đề tài đã lựa chọn giải pháp công nghệ Oracle BI phù hợp với tình hình thực tế CSDL và hệ thống Core Banking đang vận hành tại NHCSXH. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu cho bộ tiêu chí cảnh báo rủi ro tín dụng tại NHCSXH, các module tạo số liệu tự động, hoàn thiện được phần mềm ứng dụng với các báo cáo, biểu đồ, đồ thị cung cấp dữ liệu dưới dạng hình ảnh trực quan, đưa ra các ngưỡng cảnh báo có tác dụng hỗ trợ người dùng tối đa trong công tác đánh giá, phân tích nguồn số liệu nhằm phòng ngừa được nguy cơ rủi ro, giúp Ban lãnh đạo nhanh chóng đưa ra quyết sách điều chỉnh nghiệp vụ phù hợp.

Đánh giá về kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên Hội đồng và đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và các yêu cầu đề ra. Đề tài đã vận dụng các phương pháp hợp lý, kết hợp lý luận với điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về các vấn đề có liên quan đến công tác cảnh báo phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHCSXH.

Bên cạnh những kết quả đạt được của đề tài, các thành viên hội đồng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung và chỉnh sửa về mặt lý luận cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động của NHCSXH.

Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu

Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế đánh giá cao quá trình thực hiện các nội dung, phương pháp nghiên cứu đề tài của nhóm nghiên cứu, đồng thời nhấn mạnh đây là công trình nghiên cứu được xây dựng khá công phu, khoa học, gắn liền với thực tiễn hoạt động của NHCSXH. Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến cách so sánh để làm rõ hơn những vấn đề về hệ thống phần mềm ứng dụng ngân hàng - Core Banking. Phần kết cấu đề tài cũng đảm bảo tính lô gích, khoa học. Phó Tổng Giám đốc đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh đề tài đảm bảo tốt các tiêu chí, mục đích nội dung đặt ra của đề tài.

PV

Các tin bài khác