NHCSXH nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống

23/10/2019
(VBSP News) Chiều 22/10, Hội đồng khoa học NHCSXH đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống về “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ theo vị trí công việc phù hợp với thực tiễn hoạt động của NHCSXH” do Giám đốc Ban TCCB Đỗ Minh Hùng chủ nhiệm đề tài.
Các đại biểu chúc mừng thành công của nhóm nghiên cứu

Các đại biểu chúc mừng thành công của nhóm nghiên cứu

Tham dự buổi nghiệm thu có đồng chí Lê Ngọc Bảo, Ủy viên HĐQT - Trưởng Ban kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, cùng các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tú - Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài điều hành buổi nghiệm thu.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn với mong muốn xây dựng được một hệ thống đánh giá thực hiện công việc (ĐGTHCV) phù hợp với đặc thù hoạt động, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của NHCSXH, đề tài đã tập trung nghiên cứu các nội dung, hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác ĐGTHCV; nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác ĐGTHCV tại NHCSXH và đề xuất xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ theo vị trí công việc phù hợp với thực tiễn hoạt động và một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác ĐGTHCV của NHCSXH

Về thực trạng xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ theo vị trí công việc phù hợp với thực tiễn hoạt động của NHCSXH, đề tài đánh giá: Ngoài những yếu tố ảnh hưởng nói chung, nhân tố ảnh hưởng đến công tác ĐGTHCV tại NHCSXH như: quy mô, tổ chức bộ máy, đặc điểm về hoạt động, lao động, công tác quản trị nhân sự, môi trường làm việc của NHCSXH, văn hóa công sở, vai trò của các tổ chức đoàn thể, đối thủ cạnh tranh, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập, các xu hướng quản trị, các chính sách của Đảng, việc đáp ứng quy định của Bộ luật Lao động,các văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến vấn đề lao động, chính sách về phát triển nguồn nhân lực,…

Trên cơ sở đó, Đề tài nghiên cứu đã đưa ra Bộ tiêu chí ĐGTHCV tại NHCSXH, cụ thể nhóm nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn hiện nay công tác ĐGTHCV tại NHCSXH thực hiện theo hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tập thể và cá nhân trong hệ thống NHCSXH số 3936/NHCS-TCCB ngày 26/6/2019; tuy nhiên, do chưa có Bản mô tả công việc cụ thể cho từng vị trí làm cơ sở xây dựng tiêu chí đánh giá nên về lâu dài công tác ĐGTHCV tại NHCSXH cần tiếp tục được hoàn thiện hơn trong thời gian tới theo hướng xây dựng Bộ tiêu chí ĐGTHCV theo vị trí công việc phù hợp với thực tiễn hoạt động của NHCSXH theo nội dung nghiên cứu mà đề tài đã xây dựng.

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót, chưa phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Đồng chí Nguyễn Mạnh Tú - Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài: Đề tài đạt loại Khá.

PV

Các tin bài khác