Một năm nỗ lực vượt bậc của hoạt động tín dụng chính sách trên cao nguyên Lâm Đồng

22/01/2019
(VBSP News) Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức phiên họp trực tuyến với 12 Điểm cầu tại các địa phương trong toàn tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Nguyễn Văn Yên đồng chủ trì phiên họp.
Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên chủ trì phiên họp

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên chủ trì phiên họp

Báo cáo tổng kết năm 2018 của NHCSXH Lâm Đồng cho biết: Tổng nguồn vốn của đơn vị đến 31/12/2018 đạt trên 3.214 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh số cho vay 1.156 tỷ đồng, với 42.118 lượt khách hàng vay vốn, tăng 52,5% so với năm 2017. Chi nhánh thực hiện 14 chương trình cho vay với tổng dư nợ 3.077 tỷ đồng/ 96.394 hộ vay, tốc độ tăng trưởng gần 10% so với đầu năm, đạt 99,6% kế hoạch giao.

Trong năm 2018, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng, kế hoạch triển khai của Chính phủ, của Tỉnh ủy và của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xẫ hội như chuyển vốn ủy thác qua NHCSXH; tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết cho vay đối tượng đặc thù tại địa phương; xây dựng mô hình Tổ hợp tác tại tỉnh Lâm Đồng; phối hợp với các Sở, ngành lồng ghép nhiệm vụ của ngành mình với tín dụng chính sách để phát huy hiệu quả tín dụng chính sách; thành viên Ban đại diện các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch…

Nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH trong năm đã giúp cho 2.955 lượt hộ nghèo, 4.139 lượt hộ cận nghèo, 7.751 hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất đầu tư chăm sóc 7.384ha cà phê, 2.308ha rau, hoa, 9.230 con trâu, bò, 508ha dâu tằm, 893ha chè… giúp 248 hộ DTTS nghèo vay vốn chuyển đổi nghề; giải quyết việc làm cho 2.696 lao động; tạo điều kiện cho trên 4.000 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập; giúp 12.944 hộ sống ở vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn; giúp 211 hộ nghèo vay vốn để làm nhà ở; 26 hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội…

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương đánh giá: Năm 2018, NHCSXH tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ban ngành TW và địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể tăng vốn điều lệ và bố trí vốn ủy thác, đem lại kết quả hoạt động rất tốt trong năm 2018. Đặc biệt, công tác truyền thông rất nổi bật, có những chuyên trang riêng về các chương trình tín dụng chính sách, cùng hàng ngàn tin bài phản ánh, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông…

Riêng tỉnh Lâm Đồng, nhiều năm qua đã luôn có sự nỗ lực vượt bậc trong hoạt động tín dụng chính sách, trong phối hợp hoạt động với các Ban, ngành và tổ chức hội, đoàn thể, trong chuyển vốn đối ứng từ các địa phương và MTTQ. Vì vậy, người dân Lâm Đồng đã có điều kiện tốt hơn để tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách và vươn lên thoát nghèo, giúp cho gần 100 nghìn hộ chính sách vay vốn, tăng trưởng vốn 9,9%. Cán bộ hoạt động tín dụng chính sách ở các huyện, ngành, tổ chức hội, đoàn thể được đánh giá rất cao… Những khó khăn của Lâm Đồng trong hoạt động tín dụng chính sách, như nợ quá hạn, chuyển vốn ủy thác… cũng tốt hơn mức bình quân chung toàn quốc và ở khu vực Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên, liệt kê 10 điểm nổi bật của hoạt động tín dụng chính sách, đó là: Thực hiện tốt công tác truyền thông đến với cấc tang lớp nhân dân và chính quyền cấc cấp, thực hiện tốt công tác huy động vốn, tăng trưởng tín dụng, nợ quá hạn dưới 0,2%, công tác kiểm tra giám sát đạt 10% kế hoạch có đối chiếu phân loại nợ, bình xét công khai đúng đối tượng - sử dụng vốn vay hiệu quả, phối kết hợp giữa các hội, đoàn thể, các cấp chính quyền, các ban ngành, thực hiện đủ 14 chương trình tín dụng chính sách và Chỉ thị 40 của TW Đảng, củng cố tổ chức bộ máy, mạng lưới đã làm thường xuyên trong năm và công tác thi đua khen thưởng.

Sang năm 2019, tỉnh yêu cầu, ngoài việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong hoạt động tín dụng chính sách và các chỉ tiêu định hướng, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nâng cao, củng cố chất lượng tín dụng; Giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,17%, tỷ lệ các Tổ tiết kiệm và vay vốn tốt và khá là 98% - không có tổ yếu, không còn xã nợ quá hạn trên 5%, chỉ tiêu kiểm tra - giám sát theo kế hoạch 100% và không để dồn đến cuối năm.

Theo Lê Hoa Báo Lâm Đồng

Các tin bài khác