Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách ở Cần Thơ

16/06/2017
(VBSP News) Qua 5 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách (2012 - 2016), NHCSXH TP Cần Thơ đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Hoạt động giao dịch tại xã được cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi

Hoạt động giao dịch tại xã được cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi

Những giải pháp quyết liệt

Cuối năm 2011, cùng với các chi nhánh khác trong khu vực Tây Nam bộ, NHCSXH TP Cần Thơ đã gặp nhiều khó khăn và còn một số tồn tại, hạn chế như: Nợ quá hạn, nợ bị chiếm dụng có chiều hướng tăng; chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như chất lượng ủy thác của hội, đoàn thể không cao, thiếu tính đồng đều.

Trước thực tế nêu trên, sau Hội nghị đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong khu vực Tây Nam bộ vào ngày 27/3/2012; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc, NHCSXH TP Cần Thơ đã xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của chi nhánh; tham mưu cho UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, hội, đoàn thể, UBND quận, huyện và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện Đề án.

Chi nhánh cũng thành lập 2 tổ công tác để hỗ trợ cho NHCSXH các huyện, phối hợp với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác và các cơ quan chức năng thực hiện lồng ghép với các chương trình khuyến nông trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng tín dụng; thực hiện sơ kết Đề án hằng tháng nhằm đánh giá những mặt làm được và những mặt chưa làm được để đưa ra giải pháp thực hiện tháng tiếp theo; căn cứ vào kết quả thực hiện, chi nhánh giao các chỉ tiêu thực hiện Đề án cho từng NHCSXH còn phối hợp với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác và các cơ quan chức năng thực hiện lồng ghép với các chương trình khuyến nông và NHCSXH còn phối hợp với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác và các cơ quan chức năng thực hiện lồng ghép với các chương trình khuyến nông giao chỉ tiêu đến từng cán bộ để triển khai thực hiện hàng tháng.

Giám đốc NHCSXH TP Cần Thơ Huỳnh Văn Thuận nhận xét: Việc bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, Trưởng ấp, khu vực tham gia các cuộc họp của Tổ tiết kiệm và vay vốn đã giúp việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn ngày càng chặt chẽ và thuận lợi hơn. Chủ tịch UBND cấp xã tham gia họp giao ban hằng tháng với ngân hàng, hội, đoàn thể và Tổ tiết kiệm và vay vốn để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là việc xử lý nợ quá hạn, lãi tồn đọng; tạo điều kiện cho hoạt động của Tổ giao dịch xã an toàn, hiệu quả; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động nhận ủy thác của hội, đoàn thể…

Cán bộ NHCSXH thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra tình hình sử dụng nguồn vốn của hộ vay

Cán bộ NHCSXH thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra tình hình sử dụng nguồn vốn của hộ vay

 

Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay, NHCSXH còn phối hợp với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác và các cơ quan chức năng thực hiện lồng ghép với các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao ứng dụng KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, đào tạo nghề, hướng dẫn cách làm ăn, xây dựng và nhân rộng các dự án, mô hình giảm nghèo bền vững, làm kinh tế hiệu quả như: Câu lạc bộ làm bánh dân gian ở quận Ninh Kiều; nuôi lươn, nuôi cá lóc, nuôi ếch ở huyện Vĩnh Thạnh; nuôi trăn, nuôi heo, trồng thanh long, trồng cam ở huyện Thới Lai; may gia công, trồng cam xoàn, trồng mè ở quận Ô Môn; làm bánh tráng, trồng bông, trồng hoa màu ở quận Thốt Nốt; trồng chuối cấy mô, trồng nấm rơm, đan lục bình, nuôi bò; trồng hoa kiểng, trồng dưa hấu, trồng rau an toàn quận Bình Thủy; trồng cam, trồng dâu, nuôi dê ở huyện Phong Điền…

Góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Đến nay, nợ quá hạn của chi nhánh chiếm tỷ lệ 0,38% tổng dư nợ. So với năm 2011, giảm 82,03%, hoàn thành vượt chỉ tiêu Đề án. Chi nhánh không còn nợ chiếm dụng. Trong tổng số 2.040 Tổ tiết kiệm và vay vốn, có 1.817 tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 89,07%.

Doanh số cho vay giai đoạn 2012 - 2016 đạt 2.859 tỷ đồng với 184.404 lượt khách hàng được vay vốn; tỷ lệ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 19,33%. Nguồn vốn tín dụng chính sách cùng với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã góp phần giúp cho 44.675 hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo; giải quyết việc làm cho 138.440 lao động; giúp cho gần 13.485 lượt HSSV vay vốn để trang trải chi phí học tập; 37.321 hộ xây dựng 59.616 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nguồn vốn ưu đãi đã góp phần cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến nay TP Cần Thơ đã có 1 huyện và 20/36 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt, nguồn vốn ngân sách thành phố và các quận, huyện chuyển sang NHCSXH là 121,256 tỷ đồng để cho vay người nghèo và các đối tượng đặc thù của địa phương như: Cho vay các đối tượng hành nghề kinh doanh, dịch vụ phục vụ khách du lịch trên chợ nổi Cái Răng, du lịch miệt vườn; cho vay hỗ trợ cho người dân trên địa bàn phường (thuộc quận) và thị trấn (thuộc huyện) xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh đạt chuẩn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống…

Giám đốc Huỳnh Văn Thuận chia sẻ thêm: Đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ NHCSXH Trung ương, của cấp ủy và sự vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH và các hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp trong quá trình triển khai các trình tín dụng chính sách; nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng và được hộ vay sử dụng đúng mục đích.  

Bài và ảnh Đông Hải

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác