Không để người nghèo thiếu vốn vay

06/02/2023
(VBSP News) Rà soát nhu cầu, đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn… là những giải pháp mà chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông đang triển khai để người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh có cơ hội được thụ hưởng nguồn vốn ưu đãi.
dak nong

Nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được vay vốn NHCSXH để đầu tư sản xuất nông nghiệp

Ưu tiên nguồn vốn cho hộ nghèo
Đến hết tháng 1/2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Ðắk Nông đạt gần 3.700 tỷ đồng. Trong đó, riêng dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo hơn 1.100 tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 20.550 hộ nghèo, cận nghèo còn dư nợ.
Trong năm 2023, chi nhánh sẽ tiếp tục mở rộng nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Riêng hộ nghèo, cận nghèo là những chương trình luôn được ngân hàng ưu tiên về nguồn vốn. Để bảo đảm nguồn vốn vay, ngoài Trung ương phân bổ, chi nhánh đã đề nghị các huyện, thành phố trích ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn vay. Quá trình nắm bắt nhu cầu vay vốn, giải ngân nguồn vốn cũng được đơn vị triển khai rất sớm.
Trong đó, ngân hàng chú trọng hàng đầu công tác bình bầu, xét duyệt phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn sử dụng vốn… Việc đơn giản hóa thủ tục cho vay được chi nhánh NHCSXH tỉnh đẩy mạnh.
Trong quá trình thực hiện, chi nhánh tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ người dân thực hiện hoàn tất các hồ sơ, thủ tục vay vốn. Hoạt động giao dịch xã được duy trì, ngày càng nâng cao chất lượng, giảm chi phí, thời gian cho người dân trong quá trình giao dịch.
Nới rộng biên độ rủi ro
Tại phiên họp Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh cuối năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến chỉ đạo, năm 2023, các huyện, thành phố, NHCSXH cùng vào cuộc để tạo cơ hội cho tất cả các đối tượng đều được vay vốn ưu đãi, không để tình trạng người nghèo có nhu cầu mà thiếu vốn vay. Đối với những hộ nghèo tại các địa bàn chưa được tiếp cận vốn, trong năm 2023, phải chuyển tải kịp thời nguồn vốn. Nếu cần thiết, giảm bớt ở một số huyện khác xuống để ưu tiên cho các huyện khó khăn hơn.
Về phía các huyện, thành phố rà soát lại các đối tượng thuộc diện nghèo tại địa bàn chưa được vay vốn theo tinh thần trung thực, khách quan. Chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhận ủy thác quản lý hiệu quả nguồn vốn ưu đãi, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng trên từng địa bàn. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nhân dân hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tư vấn, hướng dẫn đồng hành với các hội viên sử dụng tốt nguồn vốn vay ưu đãi.
Đối với các thành viên trong Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tăng cường kiểm tra, giám sát xuống tận cơ sở. Cần tạo mọi điều kiện cho người dân, nhất quyết không để hộ nghèo có nhu cầu thiếu vốn sản xuất. Cần mạnh dạn, nới rộng biên độ rủi ro để người dân có thêm cơ hội vay vốn. Có thể chấp nhận tỷ lệ nợ xấu cao, để tăng đối tượng được vay vốn, với mục tiêu không để người nghèo có nhu cầu mà không được vay vốn.

Nguyễn Lương

Các tin bài khác