Huyện Kim Bôi (Hòa Bình) huy động nguồn lực giảm nghèo bền vững

30/03/2018

Năm nay, huyện Kim Bôi đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn trên 20%. Dựa trên các chỉ tiêu do Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện giao, các xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch và những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện. Trong năm 2017, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi với hộ nghèo, hộ cận nghèo, NHCSXH huyện đã cho trên 1.700 hộ nghèo được vay vốn với tổng số tiền trên 47 tỷ đồng.

Theo Báo Hòa Bình

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác