Huy động tiền gửi tiết kiệm ở Bình Phước: THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU

28/08/2013
(VBSP News) Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn tại tỉnh Bình Phước đến nay đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân, được đông đảo bà con hưởng ứng tham gia, đặc biệt là các thành viên của Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn được triển khai từ năm 2009, trong thời gian đầu thực hiện, NHCSXH tỉnh Bình Phước gặp không ít khó khăn; trong đó, chủ yếu xuất phát từ nhận thức, thói quen và tập quán sinh sống của người dân. Nhiều người cho rằng thu nhập của người dân chủ yếu từ nông sản và theo mùa vụ nên việc trả lãi vay hàng tháng đã là khó nói gì đến chuyện tham gia gửi tiết kiệm.

Nhận thấy được những khó khăn, NHCSXH tỉnh Bình Phước đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của người dân; làm cho người dân hiểu được lợi ích và ý nghĩa của việc gửi tiền tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đó là từng bước tạo cho người nghèo có ý thức tích lũy tiền tiết kiệm, làm quen dần với hoạt động tín dụng, bổ sung thêm nguồn vốn cho vay, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo anh sinh xã hội tại địa phương.

Đến nay, tại tỉnh Bình Phước đã có trên 1.928 Tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia và được ủy nhiệm thu tiền gửi tiết kiệm, với tổng số tiền đã huy động được trên 22 tỷ đồng. Trong đó có những đơn vị làm tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm như Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chơn Thành huy động được trên 5,2 tỷ đồng qua 158 Tổ tiết kiệm và vay vốn (bình quân 33 triệu đồng/1 tổ).

Có thể khẳng định hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, đặc biệt là các hộ vay vốn. Nhờ hình thức huy động tự nguyện, không áp đặt hay quy định mức gửi, có ít gửi ít, có nhiều gửi nhiều, đã tạo điều kiện cho các hộ vay vốn có cơ hội tham gia hoạt động gửi và rút tiền tiết kiệm. Đây là điều mà lâu nay nhiều hộ nghèo chưa bao giờ thực hiện được, góp phần giảm bớt gánh nặng khi trả lãi, trả nợ cho ngân hàng.

Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn còn góp phần tăng thêm sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong tổ, với số tiền tiết kiệm của các tổ viên, khi có thành viên trong tổ gặp khó khăn, không đủ khả năng trả nợ gốc, lãi cho ngân hàng, tổ sẽ cho vay không tính lãi suất để giải quyết khó khăn trước mắt và tạo điều kiện cho người vay trả dần qua các năm, qua đó giúp bà con gần gũi nhau hơn, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.

Từ nguồn vốn huy động này được bổ sung vào nguồn vốn cho vay, đã giúp cho nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách có thêm cơ hội được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời, thể hiện ý thức trách nhiệm và đóng góp của mỗi hộ dân trong công cuộc xóa nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn cả về chất lượng và số lượng, NHCSXH tỉnh Bình Phước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác trong công tác thông tin tuyên truyền, củng cố và nâng cao chất lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn, vận động 100% tổ viên tham gia và tăng mức gửi. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo an toàn vốn vay, tiền gửi của các tổ viên.

Bùi Danh Thanh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác