Hưng Yên tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

07/10/2022
(VBSP News) Sáng ngày 07/10, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức thành công Hội nghị 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78). Dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn; Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh.
2

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Trong 20 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành và của cả hệ thống chính trị, việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao 183,1 tỷ đồng. Đến 30/9/2022 chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã triển khai thực hiện 12 chương trình tín dụng chính sách, bao gồm 4 chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ có tổng dư nợ đạt 3.400 tỷ đồng với 68.482 hộ vay, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm đạt 16,89%. Tổng doanh số cho vay trong 20 năm đạt trên 11,2 nghìn tỷ đồng với 664.701 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn chính sách đã được triển khai đến 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận thuận lợi, kịp thời.

1

Quang cảnh Hội nghị

Nguồn vốn chính sách đã góp phần giúp gần 86.000 hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho trên 55.000 lao động; gần 2.500 người lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; trên 52.000 HSSVcó hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo trên 417.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.951 ngôi nhà cho hộ nghèo; giúp 726 hộ gia đình thu nhập thấp được vay vốn để thuê, mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa nhà để ở ổn định cuộc sống… Nguồn vốn chính sách đã góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh.

Clip: Tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về công tác chỉ đạo và thực hiện hiệu quả hoạt động ủy thác với NHCSXH, hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn vay chính sách…

2.2

Các cá nhân, tập thể vinh dự được NHCSXH khen thưởng

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đề nghị trong thời gian tới tỉnh Hưng Yên tập trung các nguồn lực để tổ chức, triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, bảo đảm vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích và hoàn trả đầy đủ khi đến hạn.

3.3

Các cá nhân, tập thể vinh dự được UBND tỉnh khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách 20 năm qua phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị NHCSXH tăng cường bổ sung nguồn vốn cho vay chương trình hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác; mở rộng đối tượng cho vay, tăng mức cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách.

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã trao tặng nhiều Bằng khen của Bộ, ngành, UBND tỉnh, NHCSXH cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giai đoạn 2002 - 2022.

Phạm Đăng

Các tin bài khác