Cần Thơ nỗ lực xóa nghèo (VTV1 - 16h00 - 5.10.2022)