Gần 800 nghìn lượt người nghèo ở Đồng Tháp được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi

03/10/2022
(VBSP News) Đó là một trong những kết quả ấn tượng được chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp báo cáo tại Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78) vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào chiều ngày 03/10. Dự Hội nghị có Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Đoàn Tấn Bửu và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận.
z3770696148343_57fede0f4b2a84cd7139de84bdb1cf3c

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Năm 2002, khi mới thành lập, chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp chỉ thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo với dư nợ 119 tỷ đồng. Đến cuối năm 2003, tổng dư nợ đạt hơn 193 tỷ đồng với 5 chương trình tín dụng ưu đãi cho vay gồm: Cho vay hộ nghèo; HSSV có hoàn cảnh khó khăn; giải quyết việc làm; nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ; cho vay xuất khẩu lao động.

tk1

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thực hiện cho vay hiệu quả 17 chương trình tín dụng ưu đãi, với tổng dư nợ đạt trên 4.200 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với năm 2002. Từ nguồn vốn giao ban đầu hơn 121 tỷ đồng, đến nay, nguồn vốn hoạt động tại chi nhánh đạt trên 4.300 tỷ đồng.

Clip: Tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Nguồn vốn chính sách phần lớn được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chú trọng ưu tiên, tập trung vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo… Qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định 78, chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ vốn cho gần 800 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 10.909 tỷ đồng tại 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh. Từ đó, giúp trên 143 nghìn hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 82 nghìn lao động; hỗ trợ gần 10 nghìn người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; xây mới và cải tạo trên 367 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; hỗ trợ trên 367 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để HSSV nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ trên 2.100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến cho HSSV; hỗ trợ xây dựng trên 11.800 căn nhà cho hộ nghèo và xây dựng 320 căn nhà cho hộ gia đình có thu nhập thấp theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

IMG_3288

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đánh giá cao kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh trong 20 năm qua. Qua triển khai thực hiện Nghị định 78 đã cho thấy những kết quả rất tích cực, đặc biệt là thay đổi trong nhận thức của người dân. Nhiều người dân nghèo ở Đồng Tháp đã mạnh dạn vay vốn chính sách và có phương án, kế hoạch SXKD, sử dụng hiệu quả vốn vay. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế của tỉnh.

Thời gian tới, Tổng Giám đốc NHCSXH đề nghị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định 78, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

IMG_3249 (1)

Các cá nhân, tập thể vinh dự được nhận khen thưởng tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh: Kết quả đạt được trong 20 năm qua, đã khẳng định sự chủ động của Ban HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh và các địa phương, sự vào cuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các Sở, ngành, cơ quan liên quan, đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của toàn thể nhân dân.

193603-dong-thap-tong-ket-20-nam-thuc-hien-nghi-dinh-so-78-2002-nd-cp-cua-chinh-phu

Các cá nhân, tập thể vinh dự được nhận khen thưởng tại Hội nghị

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn, chất lượng hơn nữa công tác tín dụng chính sách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp tiếp thu, cụ thể hóa bằng văn bản đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH; phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ví trí của tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục duy trì, phát huy hơn nữa hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội.

Cùng với đó, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, an toàn, hiệu quả.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

Việt Tiến

Các tin bài khác