Bà Rịa - Vũng Tàu 20 năm thực thi sứ mệnh giảm nghèo (BRT - 30.9.2022)