Hưng Yên hỗ trợ 86 nghìn hộ thoát nghèo (VTV1 - 23h00 - 7.10.2022)