Đồng Tháp ưu tiên ngân sách tạo việc làm (VTV1 - 11h00 - 4.10.2022)