Cần Thơ 20 năm đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách khác (THTPCT - 4.10.2022)