Hưng Yên: Đa dạng các giải pháp giảm nghèo

10/12/2013

Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các hộ có nhu cầu về vốn, đến nay từ nguồn của NHCSXH huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã hỗ trợ 3.510 hộ nghèo vay vốn với tổng số tiền trên 257 tỷ đồng. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm 442 hộ, tương đương với mức tiền trên 8,4 tỷ đồng; hàng nghìn lượt hộ vay Chương trình tín dụng HSSV với số tiền trên 65,3 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo về nhà ở là 339 hộ và cho vay NS&VSMTNT với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng… 

Theo Báo Hưng Yên

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác