Hội ND tỉnh Quảng Ngãi làm tốt công tác ủy thác vốn vay ưu đãi

24/01/2018
(VBSP News) Trong những năm qua, Hội ND tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh công tác nhận ủy thác vốn vay của. Nhờ đó, nhiều hội viên nông dân nghèo trong toàn tỉnh đã tiếp cận được nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình.

Vườn dừa trĩu quả của nông dân Trần Phú Xuân, ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa cho thu nhập kinh tế cao nhờ nguồn vốn ủy thác qua Hội ND

Vườn dừa trĩu quả của nông dân Trần Phú Xuân, ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa cho thu nhập kinh tế cao nhờ nguồn vốn ủy thác qua Hội ND

Ông Đinh Duy Song - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do nhận thức được tầm quan trọng của công tác ủy thác không chỉ góp phần chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước nhanh chóng về tận vùng miền núi, hải đảo xa xôi, đến từng hộ nghèo, gia đình đồng bào DTTS khó khăn mà còn tác động trực tiếp, lớn lao tới phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội ND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cấp hội ký hợp đồng ủy thác với NHCSXH trên địa bàn; phân công bố trí cán bộ lãnh đạo, bộ phận chuyên trách trực tiếp theo dõi, thực hiện nhiệm vụ ủy thác vay vốn ưu đãi. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, đã chú trọng xây dựng, củng cố chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, lựa chọn đội ngũ cán bộ hội có năng lực, nhiệt huyết làm Tổ trưởng tiết kiệm và vay vốn, đồng thời phối hợp với chính quyền sở tại thường xuyên kiểm tra, giám sát việc vay vốn, sử dụng vốn vay của hội viên nông dân.

Đến mùa Xuân này ở tỉnh Quảng Ngãi đã có 100% Hội ND cấp huyện, xã ký hợp đồng ủy thác vay vốn tín dụng ưu đãi với NHCSXH. Trên các bản tin và trong các buổi sinh hoạt đoàn thể đều tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền phổ biến với hình thức đa dạng, phong phú biểu dương những gương hội viên nông dân sử dụng vốn vay hiệu quả, mạng lưới 991 tiết kiệm và vay vốn do Hội ND quản lý trải khắp thôn, bản, xóm, ấp, cụm dân cư đã duy trì các khâu bình xét dân chủ công khai hộ vay vốn ưu đãi, đôn đốc hộ vay trả lãi và nợ ngân hàng đầy đủ, đúng hạn. Hội ND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nhiệm vụ ủy thác cho vay NHCSXH đạt trên 950 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34% tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội và tỷ lệ nợ quá hạn giảm rõ rệt từ 1% năm xuống còn 0,37% cuối năm 2017, trong đó huyện đảo Lý Sơn và huyện vùng cao Tây Trà không có nợ quá hạn.

Được hỗ trợ về vốn, vật tư nông nghiệp và kiến thức KHKT, hội viên nông dân các cấp từ huyện đến cơ sở tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Các hộ nông dân đã tham gia có hiệu quả vào công tác phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và giảm nghèo trên địa bàn. Từ phong trào phát triển sản xuất, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương SXKD giỏi như: Trang trại nuôi heo thương phẩm áp dụng quy trình tiến bộ KHKT đạt hiệu quả cao của ông Võ Văn Ngọc ở xã Nghĩa Điền; mô hình vườn - ao - chuồng của ông Nguyễn Xy và ông Bùi Thanh Tâm ở xã Nghĩa Thương, ông Nguyễn Thành Được ở xã Nghĩa Kỳ; mô hình vườn ươm của ông Nguyễn Thanh Sơn ở xã Nghĩa Thuận; mô hình trồng nấm rơm thương phẩm trên xác bông vải của ông Nguyễn Văn Thiệp ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa và một số hộ nông dân tiêu biểu khác đã vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng từ nguồn vốn vay ủy thác của Hội ND tỉnh. 

Do làm tốt công tác kiểm tra nên những năm qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các sai phạm trong thực hiện chương trình ủy thác vay vốn của NHCSXH. Đặc biệt, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn đã chủ động xây dựng kế hoạch hằng tháng, quý, năm và thực hiện các nội dung theo đúng hợp đồng đã ký với ngân hàng. Hằng năm, Hội ND tỉnh còn phối hợp với NHCSXH tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác uỷ thác vốn vay; khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác ủy thác và triển khai nhiệm vụ của năm tiếp theo; tổ chức giao ban định kỳ hàng quý theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên tổng hợp ý kiến của hội viên nông dân làm cơ sở tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh Quang Cảnh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác