Hội đồng quản trị NHCSXH họp phiên thường kỳ quý I/2014

10/04/2014
(VBSP News) Sáng nay (10/4), tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Văn Bình, HĐQT đã tiến hành phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động quý I/2014 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2014.
Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Dự phiên họp còn có các Uỷ viên HĐQT, Ban Chuyên gia tư vấn, Ban Tổng Giám đốc, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT và Sở giao dịch.

Thay mặt Ban điều hành, đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động quý I/2014 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ quý II/2014.

Đến 31/3/2014 tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 130.048 tỷ đồng, tăng 834 tỷ đồng so với 31/12/2013. Tổng dư nợ đạt 124.399 tỷ đồng, tăng 2.700 tỷ đồng so với 31/12/2013, với hơn 7 triệu lượt khách hàng còn dư nợ; trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng thực hiện theo kế hoạch tăng dư nợ của Thủ tướng Chính phủ là 112.312 tỷ đồng, tăng 2.844 tỷ đồng so với năm 2013, đạt 40% kế hoạch năm. Các chương trình tín dụng có dư nợ tăng tập trung là: Cho vay hộ cận nghèo tăng 3.234 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 620 tỷ đồng.

Chất lượng tín dụng trong quý I/2014 cũng đã được ngân hàng tập trung nâng cao, củng cố trong toàn hệ thống, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp nhận nhanh với nguồn vốn ưu đãi, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Cụ thể đã phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức đoàn đánh giá, làm việc với UBND tỉnh An Giang, Bạc Liêu và Cà Mau về kết quả thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại các địa phương này và kế hoạch thực hiện trong năm 2014; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại cơ sở; triển khai hiệu quả Dự án hiện đại hóa tin học. Việc quản lý dữ liệu tập trung và đồng bộ bước đầu đã thực hiện được theo đúng tiến độ đề ra.

Một số nhiệm vụ trọng tâm như xử lý vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo địa phương theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012 của NHCSXH; bám sát Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng ưu đãi tại NHCSXH; đánh giá hiệu quả sau 1 năm triển khai thí điểm việc bổ sung Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện HĐQT cấp huyện tại 3 tỉnh đại diện cho 3 miền là Bắc Giang, Thanh Hóa và Long An theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các công việc khác như tổ chức cán bộ, xây dựng màng lưới và đào tạo cán bộ, đối ngoại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công tác kế toán, tài chính và xây dựng cơ bản, thông tin tuyên truyền,… của NHCSXH đều được quan tâm thực hiện và đạt những kết quả tốt.

Phát huy những thành tích đạt được, quý II/2014, NHCSXH tập trung công tác điều hành kế hoạch tín dụng, nhằm hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao; tích cực tổ chức huy động vốn đáp ứng nhu cầu cho vay các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu đã phân bổ cho các địa phương, trong đó ưu tiên vốn cho chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo cơ chế áp dụng từ ngày 01/5/2014; tập trung chỉ đạo các chi nhánh tổ chức giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng theo kế hoạch được giao 2014; tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn quay vòng đối với các chương trình tín dụng, chấp hành nghiêm túc định mức quỹ an toàn chi trả, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí vốn.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong toàn hệ thống, quan tâm chú trọng tới việc chỉ đạo, hỗ trợ các chi nhánh có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2%; tổng hợp kết quả tổng kết 1 năm thực hiện thí điểm bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện tại 3 tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa và Long An, Ban điều hành báo cáo HĐQT trình Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết cấp Trung ương; tập trung nhân lực, tạo mọi điều kiện để thực hiện thành công giai đoạn cuối Dự án hiện đại hóa tin học.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã nhất trí thông qua dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát quý I/2014 do đồng chí Lê Ngọc Bảo - Uỷ viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH trình bày; phương án nâng mức cho vay một số chương trình tín dụng chính sách và điều chỉnh giảm lãi suất cho vay “chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ” dự án vay vốn KFW tại NHCSXH; báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương của hệ thống NHCSXH.

(ảnh2) Hội đồng quản trị NHCSXH họp phiên thường kỳ quý I2014

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của NHCSXH trong quý I/2014 và yêu cầu triển khai một số nội dung trọng tâm trong qúy II/2014 như: Tích cực huy động nguồn vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ; tập trung tăng trưởng tín dụng cho vay theo kế hoạch; nhận tiền gửi tiết kiệm của người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tổ chức thành công tổng kết 1 năm thí điểm Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện; triển khai thành công Dự án hiện đại hóa tin học.

Cuối cùng, Chủ tịch HĐQT yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu, nắm bắt được những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng ưu đãi; đưa tín dụng ưu đãi kịp thời đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo bền vững.

Tin và ảnh PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác