Yên Bái: HỘ CẬN NGHÈO PHẤN KHỞI VỚI VỐN ĐỒNG HÀNH

01/04/2014
(VBSP News) Từ khi thực hiện Chương trình cho vay hộ cận nghèo, NHCSXH tỉnh Yên Bái đã cho vay được hơn 2.400 hộ cận nghèo với tổng dư nợ hơn 61 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay hộ cận nghèo đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân, giúp các hộ mới thoát nghèo ổn định kinh tế, có điều kiện thoát nghèo bền vững.

191

Ngay sau khi Chương trình cho vay hộ cận nghèo được triển khai, các đơn vị trực thuộc đã phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã rà soát nhu cầu vay vốn của hộ cận nghèo tại từng xã, phường, thị trấn để làm cơ sở xây dựng kế hoạch một cách chính xác và triển khai cho vay kịp thời khi có thông báo vốn; đồng thời tổ chức tuyên truyền phố biến về chương trình tại địa bàn thôn, bản thông qua mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong ảnh 1, người dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên tìm hiểu thông tin được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã.

Theo kết quả rà soát nhu cầu vay vốn Chương trình hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đến thời điểm tháng 4/2013 toàn tỉnh có 10.133 hộ cận nghèo, trong đó có 3.088 hộ còn đang dư nợ Chương trình hộ nghèo đã thoát nghèo nhưng chưa đến thời hạn trả. Số hộ có nhu cầu vay vốn là 5.537 hộ với tổng nhu cầu vốn vay 86 tỷ đồng. Trong ảnh 2, ông Trương Công Bằng (bên phải) ở xóm Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình vay 20 triệu từ Chương trình hộ cận nghèo để mua trâu, giờ dù bản thân ốm đau, vợ bệnh tật, gia đình neo đơn nhưng ông cũng tính toán được “lối thoát” kinh tế cho gia đình bằng tiền lãi nuôi đại gia súc sinh sản.

Theo ông Nguyễn Minh Hưng - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Yên Bái, hiện toàn tỉnh có 5.000 hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn, tuy nhiên nguồn vốn được phân năm 2014 mới chỉ đủ đáp ứng nhu cầu của 1.200 hộ. Trong ảnh 3, hộ ông Hồ Văn Thạch ở thôn 3, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên vay 30 triệu vốn Chương trình hộ cận nghèo từ tháng 6/2013, đã đầu tư trồng 3ha rừng quế, keo, làm vườn, khởi nuôi dâu tằm để mở hướng phát triển mới cho gia đình và bà con trong khu vực.

1

2

3

Bài và ảnh Hoàng Thuỷ - Tuấn Ngọc

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác