Hoà Bình đồng hành với người nghèo trong mùa dịch Covid-19

15/04/2020
(VBSP News) Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung đối với khách hàng vay vốn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dẫn đến khó khăn chưa trả được nợ gốc đến hạn, để giúp khách hàng khôi phục sản xuất, kinh doanh. Đó là những việc làm NHCSXH tỉnh Hòa Bình đang triển khai để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
s

NHCSXH tỉnh giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng đến khách hàng
Ảnh được thực hiện trước ngày 01/4/2020

Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH tỉnh Trương Thị Hằng Nga cho biết: Thời gian qua, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, các thành phần yếu thế trong xã hội, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách là khách hàng vay vốn của NHCSXH. Bám sát chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo Phòng giao dịch các huyện, thành phố chủ động phối hợp với chính quyền các xã, phường, thị trấn và các đơn vị theo dõi, nắm bắt diễn biến, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng để tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.
Theo đó, với khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dẫn đến khó khăn chưa trả được nợ gốc đến hạn, NHCSXH sẽ gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung để giúp khách hàng khôi phục sản xuất, kinh doanh. Xử lý nợ rủi ro đối với khách hàng vay vốn, chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định, nếu đủ điều kiện xử lý nợ bị rủi ro. Điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ cho khách hàng đang điều trị bệnh, hoặc cách ly y tế do dịch Covid-19 theo quyết định của cấp có thẩm quyền, không giao dịch được với NHCSXH và chưa trả nợ gốc đến hạn.
Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự chủ động trong xây dựng kế hoạch với các phương án cụ thể, NHCSXH tỉnh đã giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng đến khách hàng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được cấp trên giao, đồng thời đảm bảo an toàn cho cán bộ, người lao động và khách hàng. Trong quý I/2020, chi nhánh đã giải ngân hơn 305,8 tỷ đồng, với 9.139 lượt khách hàng được vay vốn. Đến hết tháng 3, tổng dư nợ là trên 3.175 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch năm, tăng trưởng dư nợ 50.483 triệu đồng (tăng 1,62%) so với năm 2019. Trong đó, phần dư nợ của vốn ủy thác địa phương chuyển sang NHCSXH cho vay là 43,4 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch giao của năm.
Trong thời gian sắp tới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHCSXH sẽ được giao nhiệm vụ hỗ trợ người sử dụng lao động được vay vốn với lãi suất 0%, để trả lương cho người lao động bị ngừng việc trong 3 tháng và có trách nhiệm trả số tiền lương ngừng việc còn lại cho người lao động, với dự kiến số tiền cho vay là 16.200 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ là 3 triệu lao động. Trên tinh thần đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ bám sát chỉ đạo của NHCSXH Trung ương, căn cứ nguồn vốn Trung ương phân giao chỉ tiêu kế hoạch của các chương trình, để triển khai kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, nhằm hỗ trợ khắc phục một phần khó khăn của khách hàng do dịch Covid-19.

Bài và ảnh Đình Thắng

Các tin bài khác