Hà Nội bổ sung nguồn vốn hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19 (VTV1 - 7h - 13/4/2020)