Gần 85.000 hộ dân Hậu Giang thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

28/09/2022
(VBSP News) Sáng ngày 28/9, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78). Dự Hội nghị có Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành; Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Huyến; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh.
151826-hau-giang-hoi-nghi-tong-ket-tin-dung-doi-voi-nguoi-ngheo-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, cơ quan liên quan, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với NHCSXH đã góp phần quan trọng tạo nên sự thành công trong tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong 20 năm qua. Các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan đã luôn chủ động tham mưu, rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp thực tiễn và phù hợp với lòng dẫn, được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ. Cùng với đó, việc xây dựng và tổ chức thực hiện thành công mô hình tổ chức, phương thức hoạt động tín dụng chính sách phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách, tập trung có hiệu quả các nguồn lực dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Clip: Tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Từ nguồn vốn nhận bàn giao ban đầu với 2 chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo và cho vay giải quyết việc làm có dư nợ 43,7 tỷ đồng, đến ngày 31/8/2022, tổng nguồn vốn chính sách do chi nhánh NHCSXH tỉnh Hậu Giang quản lý đạt trên 3.286 tỷ đồng, tăng trên 3.243 tỷ đồng, gấp 75,1 lần so với nguồn vốn nhận bàn giao khi mới thành lập. 20 năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả 22 chương trình tín dụng ưu đãi với dư nợ đạt gần 3.274 tỷ đồng, tăng 3.230 tỷ đồng so với thời điểm mới thành lập; nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ 662.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, với doanh số cho vay 20 năm qua đạt trên 8.654 tỷ đồng.
Qua đó, đã góp phần giúp cho gần 85.000 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; thu hút tạo việc làm cho gần 30.000 lượt lao động; giúp hơn 46.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng cải tạo hơn 320.000 công trình; trong đó, có 211.736 công trình nước sạch, 108.780 công trình vệ sinh môi trường. Mặt khác, nguồn vốn chính sách cũng hỗ trợ xây dựng hơn 11.000 căn nhà; trong đó gần 2.600 căn nhà trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long; hỗ trợ xây dựng gần 8.300 ngôi nhà cho hộ nghèo; xây dựng và sửa chữa 345 căn nhà cho người có thu nhập thấp,…

SB3611-29

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nguồn vốn chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới.
Trải qua 20 năm, phương thức cho vay ủy thác tín dụng chính sách qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã ngày càng hoàn thiện và phát huy hiệu quả, thể hiện tính ưu việt riêng có của NHCSXH, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp. Tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị - xã hội toàn tỉnh đạt rên 3.232 tỷ đồng, với 93.623 khách hàng đang vay vốn tại 2.164 Tổ tiết kiệm và vay vốn, chiếm tỷ trọng 98,74% trên tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại chi nhánh NHCSXH tỉnh.

SB3611-28

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đánh giá cao kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh trong 20 năm qua và 8 tháng đầu năm 2022. Từ nguồn vốn vay, nhiều khách hàng đã phát triển quy mô sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người lao động. Đặc biệt là trong 20 năm qua, tỉnh Hậu Giang quan tâm tập trung mọi nguồn lực để tạo lập nguồn vốn triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Trên cơ sở hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng bào DTTS, Tổng Giám đốc đề nghị chi nhánh NHCSXH tỉnh Hậu Giang tổng kết các chương trình để đề xuất Trung ương bố trí, đồng thời xây dựng kế hoạch nguồn vốn đến năm 2030. Với thành quả tín dụng chính sách xã hội, kỳ vọng rằng tỉnh Hậu Giang sẽ có những thành công mới, hỗ trợ đối tượng yếu thế và đạt chỉ tiêu Đảng bộ đề ra.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh nhấn mạnh: Những thành tựu tỉnh đạt được, trong đó tín dụng chính sách theo Nghị định số 78 có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc giảm nghèo của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong thực hiện tín dụng chính sách, như: một số đơn vị vẫn còn nợ quá hạn, một số nơi chưa quan tâm đầy đủ bình xét cho vay.
Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh, các cơ quan có liên quan, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác từ UBND các huyện, thị xã, thành phố và NHCSXH tỉnh cần tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương nhằm giảm nghèo bền vững. Chi nhánh NHCSXH tỉnh cần tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, tranh thủ các nguồn vốn ủy thác, chủ động thực hiệt tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả; thực hiện tốt việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo giúp hộ vươn lên, nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội.

Screen Shot 2022-09-28 at 9.43.40 PM

Các cá nhân, tập thể vinh dự được nhận khen thưởng tại Hội nghị

Mặt khác, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ, nhằm mang lại lợi ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, các ngành, nhất là sự giám sát của cấp ủy chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, đảm bảo mục tiêu tăng cường dư nợ đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng chính sách.

SB3611-27

Các cá nhân, tập thể vinh dự được nhận khen thưởng tại Hội nghị

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã trao tặng nhiều Bằng khen của Bộ, ngành, UBND tỉnh, Tổng Giám đốc NHCSXH cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giai đoạn 2002 - 2022.

Thanh Xoàn

Các tin bài khác