Trụ cột hỗ trợ giảm nghèo ở Hậu Giang

(VBSP News) Với 22 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong 20 năm qua đã được chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng hầu hết cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn thuận lợi, kịp thời, đúng đối tượng được thụ hưởng.
Tính đến tháng 9/2022, doanh số cho vay toàn tỉnh đạt trên 8.654 tỷ đồng với 582.962 nghìn khách hàng vay vốn. Nguồn vốn vay ưu đãi đã góp phần giúp 84.665 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; thu hút tạo việc làm cho 29.770 lao động; xây dựng cải tạo hơn 320 nghìn công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng 11.178 căn nhà, trong đó 2.272 ngôi nhà trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long…
Phóng sự ảnh dưới đây của Trần Việt sẽ minh chứng cho kết quả đó.