“Đòn bẩy” cho huyện nghèo vùng cao

30/11/2016
(VBSP News) Cùng với Mù Cang Chải, Trạm Tấu là huyện vùng cao và xa nhất của tỉnh Yên Bái. Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2015 có 11/12 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện đặc biệt khó khăn (ngoại trừ thị trấn Trạm Tấu) và còn 4.375 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 75,10% so với tổng số hộ dân trên địa bàn. Bởi vậy, huyện Trạm Tấu nằm trong danh sách các huyện nghèo nhất nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.
Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trạm Tấu vay vốn ưu đãi mua trâu về nuôi

Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trạm Tấu vay vốn ưu đãi mua trâu về nuôi

Căn cứ vào đó, UBND huyện đã xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 5%/năm; thực hiện đầy đủ chính xác, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo gia đình đồng bào DTTS nghèo như phấn đấu 100% số hộ nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi của Nhà nước; lồng ghép việc sử dụng nguồn vốn ngân hàng với thực hiện chuyển giao KHKT, công tác khuyến nông, khuyến lâm để giúp người nghèo đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập…

Thực tế cho thấy, NHCSXH huyện Trạm Tấu đã chủ động, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả Đề án giảm nghèo bền vững tại địa phương, tạo được bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, từng bước đưa vùng rẻo cao Trạm Tấu bước ra khỏi nghèo khó.

Với phương châm “đánh nghèo” tại chỗ, NHCSXH huyện Trạm Tấu luôn chú trọng công tác phối hợp với chính quyền cơ sở, nhất là phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trong quá trình chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến các đối tượng chính sách, NHCSXH không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách, thực hiện bình xét công khai, dân chủ việc vay vốn chính sách, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc việc sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ và lãi đúng hạn. Đặc biệt tích cực triển khai Chỉ thị 40 của Đảng về tín dụng chính sách xã hội, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo đổi mới công tác tín dụng chính sách từ huyện đến xã nhằm thống nhất phân bổ nguồn vốn kịp thời, công bằng, thu hồi số nợ quá hạn phát sinh. Cùng với đó, NHCSXH huyện Trạm Tấu đã cải tiến đơn giản điều kiện, thủ tục hồ sơ vay vốn, xây dựng tổ chức được mạng lưới Điểm giao dịch tại xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, bản, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Nhờ những cố gắng trên, doanh số cho vay 10 tháng qua của NHCSXH huyện Trạm Tấu đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 11,5 tỷ đồng so với năm 2015 nâng tổng dư nợ sau 14 năm xây dựng và phát triển lên 118 tỷ đồng với hơn 4.300 lượt nghèo, hộ cận nghèo gia đình đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn vay vốn thông qua 116 Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Nguồn vốn ưu đãi đã góp phần đổi thay đáng kể đời sống và diện mạo vùng rẻo cao Trạm Tấu. Cách đây hơn 6 năm, cả xã Xà Hồ chỉ có khoảng 15ha ruộng nước, mỗi năm độc canh 1 vụ “lúa trời”, năng suất thấp, tỷ lệ đói nghèo của xã có thời điểm lên tới 85%. Mỗi năm, cấp trên phải trợ cấp cho địa phương 30 - 40 tấn gạo cứu đói.

Hôm nay Xà Hồ đã khác, người dân vay vốn ưu đãi, sử dụng vốn vay, làm ruộng 2 vụ, biết bảo vệ rừng, nuôi trâu, bò nhốt chuồng vỗ béo, trồng ngô lai. Đến nay, cả xã có dư nợ với NHCSXH là 13,7 tỷ đồng, thâm canh mở rộng diện tích 500ha lúa, 190ha ngô, đạt tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 2.500 tấn.

Đồng chí Trớ A Páo - Bí thư Đảng uỷ xã Xà Hồ cho biết: “Nhờ có các chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có nguồn vốn ưu đãi đầu tư cho đồng bào DTTS nên cuộc sống của người dân no đủ hơn, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện giảm còn dưới 77%. Quan trọng nhất là đồng bào có ý thức sử dụng vốn vay ưu đãi làm ăn vươn lên để thoát nghèo”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo huyện và sự góp phần đầu tư có trọng tậm, trọng điểm của NHCSXH, đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Trạm Tấu đã giảm còn 68%, bình quân mỗi năm giảm 6%. Đây thực sự là kỳ tích được làm nên bởi quyết tâm, sự nỗ lực của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, trong đó các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững của Đảng và Nhà nước thực sự là đòn bẩy, động lực quan trọng.

Bài và ảnh Việt Đông

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác