Đoàn kiểm tra giám sát HĐQT NHCSXH làm việc với tỉnh Lâm Đồng

19/05/2014
(VBSP News) Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn - Ủy viên HĐQT NHCSXH làm Trưởng đoàn vừa có buổi kiểm tra tình hình hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn kiểm tra giám sát HĐQT NHCSXH làm việc với tỉnh Lâm Đồng

Theo báo cáo, đến nay, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp tại tỉnh Lâm Đồng có 135 thành viên. Trong thời gian qua đã triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Ban đại diện, trong đó đã chuyển một phần vốn từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi từ ngân sách cấp huyện bổ sung vào nguồn ủy thác cho vay hộ nghèo qua NHCSXH là trên 51 tỷ đồng.

Ban đại diện đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, bổ sung kịp thời danh sách hộ nghèo, cận nghèo để làm căn cứ triển khai tín dụng chính sách, chỉ đạo các Sở, ngành liên quan cùng phối hợp với NHCSXH tỉnh kiểm tra toàn bộ hồ sơ quản lý rủi ro từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các khoản nợ rủi ro. NHCSXH tỉnh Lâm Đồng luôn làm tốt công tác giúp việc cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH như tham mưu tổ chức các phiên họp Ban đại diện theo định kỳ, kiện toàn nhân sự, tham mưu với UBND tỉnh ban hành quy trình kiểm tra giám sát ban đại diện các cấp.

Tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đến nay là trên 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 64 tỷ so với đầu năm 2014. Doanh số cho vay 4 tháng đầu năm nay là gần 269 tỷ đồng cho trên 20 nghìn lượt khách hàng. Chi nhánh đã triển khai Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng và phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2%.

Bên cạnh đó, chi nhánh cũng đã ủy thác vốn vay qua các hội, đoàn thể, đến nay dư nợ ủy thác đạt trên 2.000 tỷ đồng cho hơn 100 nghìn khách hàng, chiếm 99,4%/tổng dư nợ.

Trong thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành liên quan nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, thực hiện tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng. Riêng NHCSXH tỉnh Lâm Đồng phấn đấu giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,5%, thực hiện nghiêm công tác kiểm toán nội bộ, thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Văn Yên đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác cho vay và giảm thiểu nợ quá hạn đối với nguồn vốn chính sách; đồng thời kiến nghị lên Ban đại diện HĐQT NHCSXH một số nội dung như: Khi ban hành các chính sách nên căn cứ vào đặc thù từng vùng, miền để sát với thực tế, có định mức cho vay riêng đối với từng loại hình sản xuất, khi có rủi ro cần có sự hỗ trợ của cấp trên để kịp thời xử lý…

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Lại Xuân Môn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lâm Đồng và ghi nhận các kiến nghị đề xuất của tỉnh để trình lên HĐQT NHCSXH nhằm xem xét giải quyết; đồng thời đề nghị tỉnh Lâm Đồng cần phát huy những kết quả đạt được tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ở các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý tốt nguồn vốn và thẩm tra kỹ các đối tượng cho vay vốn…

Theo Đài PT&TH tỉnh Lâm Đồng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác