Đoàn kết làm nên sức mạnh của Đảng

26/06/2019
(VBSP News) Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Dương Quyết Thắng - Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng uỷ NHCSXH TW, Tổng Giám đốc tại Hội nghị BCH Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra chiều 25/6 tại Hà Nội.
Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW phát biểu kết luận

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW phát biểu kết luận

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Giang, Uỷ viên BTV - Trưởng Ban Tổ chức Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW; đồng chí Nguyễn Viết Thanh - Trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban Tổ chức Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Sở Giao dịch, Trung tâm Đào tạo và Trung tâm CNTT.

Trong những tháng đầu năm 2019, BCH, Ban Thường vụ Đảng uỷ NHCSXH TW đã cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc xây dựng, ban hành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng bộ để chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ NHCSXH TW, NHCSXH chỉ đạo các chi nhánh tập trung giải ngân vốn tín dụng kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng, nâng tổng nguồn vốn dự kiến đến hết tháng 6/2019 đạt trên 212 nghìn tỷ đồng, tăng 17.780 tỷ đồng (9,1%) so với cuối năm 2018, trong đó nguồn vốn nhận uỷ thác từ ngân sách địa phương đạt 14.130 tỷ đồng, tăng 2.321 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt trên 197 nghìn tỷ đồng, tăng 9.501 tỷ đồng so với cuối năm 2018, trong đó dư nợ theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao đạt trên 172 nghìn tỷ đồng, tăng 7.677 tỷ đồng, hoàn thành 68,2% kế hoạch tăng trưởng được giao với gần 6,6 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Doanh số cho vay đạt 36.500 tỷ đồng, vốn tín dụng giúp cho trên 940 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để SXKD, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tạo việc làm cho trên 102 nghìn lao động, xây dựng trên 627 nghìn công trình NS&VSMTNT, giúp gần 8 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập,…

Bên cạnh đó, Đảng uỷ NHCSXH TW cũng tập trung đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và có nhiều hoạt động cụ thể để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng uỷ NHCSXH TW xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề cương kiểm tra, giám sát năm 2019 của BCH Đảng bộ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, đồng thời chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình cho phù hợp.

Đảng uỷ NHCSXH TW tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và tích cực tham gia các hoạt động phong trào do ngành Ngân hàng phát động. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết quả hoạt động tín dụng chính sách; tuyên truyền biển đảo, công tác thông tin đối ngoại, phòng chống thiên tai và tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc.

Về báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Uỷ viên BCH Đảng bộ NHCSXH TW cho rằng, Đảng uỷ NHCSXH TW luôn bám sát các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của TW, Đảng uỷ Khối để chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và các chương trình, kế hoạch thực hiện hàng năm. Sau 03 năm triển khai thực hiện chỉ thị đã đi vào cuộc sống, có tác động tích cực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, về tư tưởng, đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã gương mẫu học tập, làm theo Bác, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nghiêm túc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hoá công sở, luôn cố gắng khắc phục khó khăn và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05, nguồn vốn chính sách đã giúp cho gần 6,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để SXKD, góp phần tạo việc làm cho trên 650 nghìn lao động, xây dựng hơn 4 triệu công trình NS&VSMTNT, trên 180 nghìn lượt HSSV được vay vốn trang trải chi phí học tập…

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đều thống nhất nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019 là tiếp tục chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, chuyên môn và đoàn thể rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham mưu cho các Bộ, Ban ngành TW và cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tham mưu tỉnh ủy/thành uỷ thực hiện tốt việc tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40. Chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn; tổ chức giải ngân, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo khả năng thanh toán, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ giao. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác uỷ thác của các tổ chức chính trị - xã hội. Thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách tới cán bộ, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị cũng thảo luận và tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch cấp uỷ Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng uỷ NHCSXH TW, Tổng Giám đốc đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong dự thảo các báo cáo, đồng chí Bí thư Đảng uỷ NHCSXH TW yêu cầu các thành viên trong Tổ soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đưa dự thảo báo cáo xuống các chi, Đảng bộ trực thuộc để thảo luận và tham gia, đóng góp ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo được đầy đủ, hoàn chỉnh. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ NHCSXH TW đề nghị cần phát huy tinh thần đoàn kết hơn nữa và bám sát vào những kết quả hoạt động năm 2018 để cụ thể hoá nhiệm vụ, phương hướng trong năm 2019.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Đảng uỷ NHCSXH TW yêu cầu cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và nắm bắt kịp thời những tâm tư, tình cảm của từng đảng viên, từ đó đưa ra những biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp.

PV

Các tin bài khác