Hội thảo khoa học đề tài “Xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050”

20/05/2019
(VBSP News) Sáng ngày 20/5, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050”. TS. Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH chủ trì Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát Lê Ngọc Bảo, các Phó Tổng Giám đốc, Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng (Học viện Ngân hàng) Phạm Thị Hoàng Anh, đại diện Viện chiến lược ngân hàng cùng tập thể nhóm nghiên cứu và lãnh đạo một số Ban CMNV tại Hội sở chính.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH khẳng định, trong chặng đường 17 năm xây dựng và phát triển, vị thế của NHCSXH đã được nâng cao, NHCSXH đã trở thành một “điểm sáng” trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội được Quốc hội, Chính phủ và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát triển NHCSXH theo hướng bền vững, trở thành công cụ chính trong thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình nghị sự đến năm 2030 vì sự phát triển bền vững. Đặc biệt, ngày 08/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 986/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển Ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Do đó, đề tài “Xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050” là một nghiên cứu cần thiết và cấp bách nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng và phát triển NHCSXH tương xứng với vai trò, vị thế và phù hợp với tình hình cụ thể trong bối cảnh phát triển của đất nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp vào Báo cáo kết quả đề tài nghiện cứu “Xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050”. Nhìn chung, các đại biểu cho rằng, việc xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH cho giai đoạn tiếp theo trong bối cảnh NHCSXH đang từng ngày lớn mạnh là hết sức cần thiết. Đây là cơ sở để xây dựng các kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn của NHCSXH trong từng giai đoạn cụ thể.

Về nội dung chiến lược của đề tài, một số đại biểu cho rằng, cần quan tâm tới việc xác định sứ mệnh, tầm nhìn và các nhiệm vụ trọng tâm làm nên bản sắc riêng có của NHCSXH, trong đó đặc biệt chú trọng tới nhiệm vụ giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của NHCSXH, xác định rõ mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của ngân hàng cho phù hợp với từng giai đoạn nhất định. Một số đại biểu cũng nhấn mạnh tới việc, cần đánh giá khách quan về các điều kiện hiện có, từ đó có căn cứ để xây dựng các chỉ tiêu dự báo, có như vậy mới có cơ sở bảo đảm tính khả thi của chiến lược.

Các đại biểu cũng đề nghị, trong quá trình hoàn thiện đề tài, nhóm nghiên cứu nên tham khảo các bản chiến lược phát triển của một số tổ chức tài chính vi mô để có cơ sở kế thừa, đồng thời có thể nghiên cứu, tham khảo các chiến lược phát triển của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo ở cùng lĩnh vực trong nước cũng như quốc tế.

Kết thúc Hội thảo, TS. Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH yêu cầu nhóm nghiên cứu đề tài “Xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050” phải bám sát Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về ban hành kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó có 17 mục tiêu lớn và 115 mục tiêu nhỏ, trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước khi thông qua Đại hội lần thứ XIII của BCH TW Đảng trước hết cần bám sát dự thảo để xây dựng chiến lược cho phù hợp đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 theo đúng chủ trương của Nhà nước. Cuối cùng, Tổng Giám đốc nhấn mạnh trong chiến lược phát triển của NHCSXH phải dự báo được hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới để có được những mục tiêu, giải pháp và định hướng phát triển NHCSXH.

PV

Các tin bài khác