NHCSXH tập huấn chuyên đề tín dụng năm 2019

12/06/2019
(VBSP News) Từ ngày 22/5 - 12/6/2019, NHCSXH đã tổ chức 8 Hội nghị tập huấn chuyên đề tín dụng năm 2019 cho các đơn vị trong hệ thống. Tới dự và chỉ đạo các Hội nghị tập huấn có Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng.
Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn tín dụng năm 2019

Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn tín dụng năm 2019

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đã dành nhiều thời gian để thảo luận nêu lên những vướng mắc, khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào DTTS theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 và nâng thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; phương pháp khai thác các tiêu chí chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng; giải đáp để thực hiện tốt việc cho vay NỞXH; giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thẩm định và bảo đảm tiền vay…

Với tinh thần đối thoại, sau khi tiếp thu văn bản và lắng nghe ý kiến của Lãnh đạo và đại diện các Ban CMNV NHCSXH, các đại biểu tham dự tại các Hội nghị đã thảo luận, bàn bạc, trao đổi nêu lên những vướng mắc, tồn tại của địa phương và được Ban điều hành NHCSXH tiếp thu, giải đáp.

Phát biểu chỉ đạo xuyên suốt tại các Hội nghị tập huấn, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan và chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố chấp hành nghiêm túc quy trình nghiệp vụ cho vay, xử lý nợ rủi ro; tập trung rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, sai sót, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng mọi mặt hoạt động.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

Đối với các chương trình tín dụng cho vay mới từ ngày 01/3/2019 theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT của HĐQT NHCSXH về việc nâng mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay tối đa, chương trình cho vay NỞXH, Tổng Giám đốc yêu cầu chi nhánh các tỉnh, thành phố phải rà soát và kiểm tra kỹ các hộ vay có nhu cầu thực sự mới giải ngân…

Tổng Giám đốc lưu ý các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, đào tạo cán bộ, thông tin, tuyên truyền dưới mọi hình thức về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do NHCSXH thực hiện.

Nhiệm vụ trọng tâm của NHCSXH năm 2019 là tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, vì vậy, ngay từ bây giờ cả tất cả các đơn vị phải tập trung đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực để chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao và bền vững. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ phải là một tuyên truyền viên tích cực của NHCSXH, đoàn kết, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019, đánh giá khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ cán bộ phát huy năng lực, trí tuệ và sự sáng tạo.

 

PV

Các tin bài khác