Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên vùng đất khó

04/09/2020
(VBSP News) Tỉnh Sơn La có 12 huyện, thành phố; 204 xã, phường, thị trấn thì có tới 5 huyện nghèo, 112 xã và 1.708 bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đối với vùng đất nhiều gia khó như huyện Quỳnh Nhai thì nguồn vốn tín dụng ưu đãi thực sự là nguồn lực quan trọng giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, cải thiện đời sống, thậm chí nhiều hộ đã từng bước vươn lên làm giàu.
Nhiều người dân ở huyện Quỳnh Nhai phát triển mô hình nuôi cá lồng nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Nhiều người dân ở huyện Quỳnh Nhai phát triển mô hình nuôi cá lồng nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Quỳnh Nhai nằm ở vị trí xung quanh được bao bọc bởi lòng hồ Sông Đà và các dãy núi với độ cao trung bình 800 - 900m so với mặt nước biển, người DTTS ở huyện chiếm tới hơn 95%.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Mai Cầm Văn Huy cho biết, trước năm 2019, Quỳnh Nhai là một trong 5 huyện nghèo của tỉnh Sơn La, nằm trong 64 huyện nghèo của cả nước được thực hiện theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 24,9%. Do đó, huyện luôn xác định giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm và việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo là một trong những nguồn lực quan trọng để giải nhanh bài toán giảm nghèo ở địa phương. Chính vì vậy, UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác rà soát và ban hành quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn… làm cơ sở để NHCSXH thực hiện rà soát, cho vay kịp thời.

Doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 349,2 tỷ đồng với 11.647 lượt khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách của huyện tính đến cuối năm 2019 là hơn 265 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 2016 khoảng 137 tỷ đồng. Trong gần 5 năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp khoảng 940 hộ trên địa bàn huyện thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm gần 10%, chỉ còn 17,9%.

Cũng nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, hơn 300 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, hơn 700 lao động được tạo việc làm mới, gần 50 hộ nghèo được hỗ trợ vốn cải thiện nhà ở; gần 3170 công trình cung cấp NS&VSMTNT được xây dựng. Huyện cũng phát triển thêm được đàn gia súc gần 100 nghìn con trâu, bò, dê, lợn. Tổng diện tích trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm được mở rộng ra khoảng 2150 ha, diện tích mặt nước nuôi thủy hải sản đạt 275 ha. Hiện huyện Quỳnh Nhai có 46 HTX có hoạt động, sản xuất, kinh doanh thủy hải sản với khoảng 7.000 lồng cá.

Thực tế triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện cho thấy phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tác dụng trong thực hiện tốt việc công khai hóa, xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của tổ chức hội, đồng thời củng cố hoạt động của tổ chức hội ở cơ sở. Việc bình xét hộ vay vốn công khai, dân chủ bảo đảm đưa vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích. Mặt khác, việc ủy thác giúp người nghèo có thể tiếp cận dễ dàng, hiệu quả hơn với dịch vụ tài chính, tiết kiệm của NHCSXH.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai Cầm Văn Huy nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Quỳnh Nhai đã huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị với nguồn lực đầu tư tăng lên đáng kể cùng sự phối hợp, lồng ghép đồng bộ các chương trình, chính sách khác nhau với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, nhất là trong hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất. Cùng với hỗ trợ vốn, hộ nghèo còn được hỗ trợ trực tiếp về cây, con giống, chuồng trại…, được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất.

Các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn được công khai, lấy ý kiến nhân dân ngay từ khâu đầu khi thực hiện qui hoạch để nhân dân góp ý. Chính vì vậy, đa phần các chương trình, dự án được đầu tư trên địa bàn huyện thời gian qua đều phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, mang lại hiệu quả tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhờ đó, đến nay, toàn huyện có 5/11 xã được công nhận xã đạt chuẩn xây dựng NTM, năm 2018 Quỳnh Nhai đã được Chính phủ công nhận là huyện thoát nghèo theo Chương trình 30a.

Bài và ảnh Thảo Lan

Các tin bài khác