NHCSXH tỉnh Sơn La hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (SLTV - 5/5/2020)-